Portrait of smiling woman.

Kristina Haugaa

Anknuten till Forskning

Om mig

Kristina Haugaa är professor i kardiologi vid Karolinska Institutet sedan 11 oktober 2021.

Hon tog läkarexamen 1996 vid Christian Albrechts Universität, Tyskland och blev specialist i internmedicin 2005 respektive kardiologi 2008. Haugaa disputerade vid Universitetet i Oslo, Norge, 2010. 2012–2013 gjorde hon postdocs vid Mayo Clinic respektive University of Pittsburgh Medical Center, USA.

Hon har sedan 2003 varit kliniskt verksam vid Rikshospitalet i Oslo, sedan 2011 som föreståndare för den kardiologiska mottagningen och sedan 2019 som ledare för ProCardio Center for Innovation. Vid rekryteringen till KI blev hon också överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset.