Om mig

Jag är språkkonsult i svenska från Stockholms universitet varifrån jag tog examen 2010. Sedan 2012 arbetar jag i Språkverkstaden som skrivpedagog. I arbetet ingår att undervisa studenter i akademiskt skrivande och läsande på de svenskspråkiga utbildningarna vid KI, samt att handleda studenter som skriver texter på svenska. jag ingår även i olika nätverk och projektgrupper på KI som representant för Språkverkstaden och KIB. Under 2023 ingår jag till exempel i arbetsgruppen för en språkpolicy vid KI. Allt som rör språket, ordbildning, grammatik, skrivregler och språkpolitik, tycker jag är otroligt spännande och roligt.