tear-fahnehjelm-kristina_3_webb.jpg

Kristina Fahnehjelm

Adjungerad professor

Om mig

Jag heter Kristina Teär Fahnehjelm, är barnögonläkare, docent och adjungerad professor i oftalmologi vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet (KI). Jag arbetar som överläkare på S:t Eriks Ögonsjukhus och kursledare på moment Ögon på termin 9 på Läkarutbildningen.  

Efter medicinstudier vid KI 1980-1985, tog jag läkarexamen 1985 och blev legitimerad läkare 1987. Därefter följde specialistutbildning till ögonläkare, först på Ögonkliniken Huddinge sjukhus och sedan från 1990 på S:t Eriks Ögonsjukhus. Här har jag arbetat som överläkare  sedan 2003 fram till nu (2019) med kortare avbrott för KI-tjänst (kursledare för Grundutbildningen för läkare 2007) och verksamhetschefskap på Klinik 3 S:t Eriks Ögonsjukhus 2010 och verksamhetschef på Ögonkliniken Norrköping (2013-2016).  Jag har gått flera nationella ledarskapskurser i regi av SLL och KI och deltog 2011-2013 i European Leadership Developmental Programme.

Min forskning är klinisk och jag disputerade år 2003 med avhandlingen “Posterior ocular malformations in children. Teratological aspects” och utnämndes sedan 2009 till docent vid KI.  Jag har huvudhandlett två doktorander till disputation,  bihandlett ytterligare två doktorander till disputation och dessutom handlett två examensarbetare. Jag var huvudhandledare för Alba Lucia Törnquist som disputerade år 2010, Monica Olsson som disputerade 2015 och bihandledare för Susanne Glimne som disputerade 2015 och Sara Dahl som disputerade 2018.  I nuläget har jag huvudhandledarskap för Anastasia Manta-Skarpa som fullgjorde sin halvtidskontroll 2018.  Jag  handleder också en ST-läkare i oftalmologi på S:t Eriks Ögonsjukhus.

Huvuddelen av forskningen är klinisk inom området barnögonsjukdomar och rör barn med synnervsmissbildningar (speciellt optikushypoplasi, kolobom och Morning Glory) eller mikroftalmus/anoftalmus, barn med ögonkomplikationer vid kongenitala infektioner (speciellt toxoplasma och CMV), ögonkomplikationer efter stamcellstransplantation och vid leversjukdomar samt vid medfödda metabola/neurometabola sjukdomar (homocystinuri, LCHADD, mitokondriella sjukdomar och MPS). Inom detta kompetensområde har jag skrivit flera vårdprogram och texter till Socialstyrelsens hemsida. Jag medverkar i Infpreg, ett databaserad kunskapscentrum om pre- och perinatala infektioner.

Även belysning och synergonomi ligger mig varmt om hjärtat och 2011-2012 var jag projektledare för Belysningsprojektet för Nya S:t Erik, ett tvärvetenskapligt multidisciplinärt forskningssamarbete mellan S:t Erik, KI och KTH som rörde belysning och ljusdesign och resulterade i tre publikationer. Lean i sjukvården och Lean och ledarskap är andra intresseområden. På Ögonkliniken Vrinnevi där jag var verksamhetschef 2013-2016 arbetade man aktivt med Lean och ett  arbete presenterades på en internationell konferens (ODAM/NES) i Köpenhamn augusti 2014.

För överigt har jag varit  medlem i kvalitetsrådet på S:t Erik, har studerat 15 hp patientsäkerhet på KTH och har läst Lean 7.5 hp på Luleå Tekniska Högskola. Sedan flera år är jag medlem av Editorial board Acta Ophthalmologica och flitigt anlitad reviewer.

Våren 2014 medverkade jag i ett work-shop på AAPOS (USAs största barnögonmöte) om neurometabola sjukdomar och har har arrangerat flera kurser och symposier inom barnögonsjukdomar bl a på Riksstämman, har skrivit knappt 40 artiklar i reviewgranskade tidskrifter och tre bokkapitel varav det senaste i Acute Pediatric Neurology 2012.  Kristina har fått större externa forskningsanslag (totalt ca 6 miljoner senaste 10 årsperioden). Hon har också deltagit i intervjuerna PIL till Läkarprogrammet.

Jag  samarbetar med kolleger nationellt (Eva Dafgård Kopp KI,  Lotta All Eriksson KI, Jan Ygge KI, Gerd Holmström UAS, Sten Andreasson Lund, Jacek Winiarski, Ulrika von Döbeln, Anna Nordenström, Karin Naess, Rolf Zetterström, Ilona Lewenson Fuchs, Eva Karltorp – alla Karolinska Universitetssjukhuset-, Ying Liu SÖS, Jörgen Eklund, Per Nylén KTH, Ulla Ek SU), och internationellt samarbete Storbritannien (Jane Ashworth), USA (Gail Summers), Tyskland (Susanne Pitz) mfl.