Kristin Öster, foto: Gustav Nilsson

Kristin Öster

Doktorand

Om mig

Kristin Öster är psykolog, föreläsare och doktorand vid Karolinska Institutet. Hon har tidigare arbetat som organisationskonsult, skrivit populärvetenskapliga texter för bland andra Modern Psykologi och arbetat som förtroendevald inom fackföreningsrörelsen. 

Kristins avhandlingsarbete berör hur korta vilotider (<11h vila mellan skift) inom vården påverkar hälsa och patientsäkerhet. Därutöver organiserar Kristin ReproducibiliTea, en journal club om reproducerbar och öppen forskning för doktorander och postdocs vid Karolinska Institutet.

Forskningsbeskrivning

Korta vilotider mellan arbetsskift inom hälso- och sjukvården – effekter på sömn, trötthet, hälsa och prestation (Finansieras av FORTE)