nvs_2017_konstantinos_chiotis_1_profile_baw.jpg

Konstantinos Chiotis

Postdoktorala studier

Läkare och postdoktoral forskare med ett särskilt intresse för molekylär hjärnavbildningoch dess användning för att utreda kaskaden av händelser som leder till neurodegenerering

Om mig

Mitt forskningsintresse ligger i att få en djupare förståelse för proteinopatierna, vilka leder till neurodegenerering, med hjälp av avancerade hjärnavbildning tekniker samt likvor/blod biomarkörer. Mitt forskningsarbete hittills har fokuserat på Alzheimers sjukdom och andra orsaker till demens. Som läkare är jag särskilt intresserad av införlivande av validerade biomarkörer till klinisk praxis för diagnos i de tidiga stadierna av sjukdomen, samt utvärdering av terapeutisk effekt när sjukdomsmodifierande behandlingar blir tillgängliga.

Forskningsbeskrivning

Avbildning av tau patologi in vivo i patienter med Alzheimers sjukdom och andra proteinopatier

 • Utvärdering och jämförelse av bindnings egenskaper av olika PET-spårämnen in vivo i Alzheimers sjukdom och andra tauopatier.
 • Bedömning av sambandet mellan tau patologi, amyloid-beta ansamling, neurodegenerering och kognitiv nedsättning in vivo.
 • Undersökning av longitudinella förändringar i mängden och mönstret av bindningen av ett tau PET-spårämne.

Utvärdering av sambandet mellan markörer av amyloid-beta och tau patologi med PET och cerebrospinalvätska hos patienter med Alzheimers sjukdom.

Bedömning av klinisk validitet av amyloid-beta PET hjärnavbildning hos rutinmässiga kliniska patienter med kognitiv nedsättning.

Neuroinflammation i neurodegenerativa sjukdomar

 • Utvärdering av astrocyt aktivering i patienter med sporadisk och familjär Alzheimers sjukdom.
 • Undersökning av sambandet mellan astrocyt aktivering och neurodegeneration in vivo.

Pedagogiska meriter

Klinisk undervisning/handledning av medinsk kandidater.
Jan. 2018 - Nu
Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Tema Neuro, Neurologiska Kliniken, Stockholm, Sverige

 • Neurologisk status undervisning.
 • Handledning i neurologisk slutenvård och akutvård.

 

Föreläsning om hjärnavbildning av tau i Alzheimers sjukdom - Doktorandkurs
Maj 2016
Karolinska Institutet, NVS, Centrum för Alzheimerfoskning, Stockholm, Sverige

 

Föreläsning om positron emission tomografi - Specialistkurs i neuropsykologi.
Apr. 2016
Stockholms universitet, Psychologiska institutionen, Stockholm, Sverige

 

Samson Nivins - Magisteruppsats
Feb. 2015 - Jul. 2015
Karolinska Institutet, NVS, Centrum för Alzheimerfoskning, Stockholm, Sverige

 • Msc in Biomedical Engineering, VIT University, Vellore, India.
 • Uppsatstitel: Comparative analysis of cerebral glucose metabolism in MCI and AD using [18F]FDG-PET

Utbildning

Postdoktoral forskare
Jan. 2018 - Nu
Karolinska Institutet, NVS, Centrum för Alzheimerfoskning, Stockholm, Sverige

 • Handledare: Dr. Agneta Nordberg

 

Vikarierande underläkare
Jan. 2018 - Nu
Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Tema Neuro, Neurologiska Kliniken, Stockholm, Sverige

 • Randutbildning i och daglig bemanning av olika avdelningar med fokus på stroke, allmän neurologi, ryggmärgsskador, samt bemanning av den neurologiska akutvårdsavdelningen med övervakningsenhet.
 • Bemanning av neurologmottagning med fokus på rörelse rubbningar.
 • Bemanning av neurolog intensiv akutmottagning som både dag- och nattjour.
 • Handledare: Dr. Anders Johansson (f.d. handledare: Dr. Faiez Al Nimer).

 

Medicin Doktor (Doctor of Philosophy)
Oct. 2013 - Dec. 2017
Karolinska Institutet, NVS, Centrum för Alzheimerfoskning, Stockholm, Sverige

 • Avhandlingstitel: Molecular imaging of tau in the pathological cascade of Alzheimer’s disease.
 • Handledare: Prof. Agneta Nordberg (Karolinska Institutet), Prof. Ove Almkvist (Karolinska Institutet och Stockholms Universitet), Dr. Laure Saint-Aubert (Karolinska Institutet och Universitaire de Toulouse), and Dr. Stephen Carter (University of Manchester).
 • Opponent: Prof. Gil Rabinovici (University of California, San Fransisco).

 

Legitimerad Läkare (Doctor of Medicine)
Nov. 2005 - Nov. 2011
University of Patras, Medicinska Fakulteten, Patras, Grekland

 • AT: randutbildning på olika kliniker i Patras Universitetssjukhus (Grekland) samt Health Sciences Center vid University of New Mexico (USA).