Klas Blomgren

Klas Blomgren

Professor/överläkare

Om mig

Jag är professor i pediatrik vid Karolinska Institutet sedan 2011.

Jag är barnonkolog med särskilt intresse för hjärntumörer.

Sedan 2016 är jag vice prefekt vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa.

Forskningsbeskrivning

Min forskning handlar om skada och läkning i den växande hjärnan och vi har funnit att den unga, växande hjärnan reagerar mycket annorlunda när den skadas jämfört med en vuxen hjärna. Vårt mål är att minimera effekterna av en skada och att stimulera de läkningsmekanismer som finns. 

Vi studerar främst effekterna av joniserande strålning på den unga, växande hjärnan, så som den används vid behandling av maligna sjukdomar.

Utbildning

2007-2012 - Högre forskartjänst, Barncancerfonden, 50 %

2001-2006 - ST-tjänst i barn- och ungdomsmedicin (Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg)

2001-2004 - Forskartjänst 50 %, ”Translational Research”, Barncancerfonden

1997-2001 - Forskarassistenttjänst, VR (MFR), Göteborgs universitet

1995-1997 - AT-tjänst i Alingsås, Borås och Lerum

1994-95 - Forskningsvistelse vid Tokyo Metropolitan Institute of Medical Science (7 mån)

1994 - Medicine doktor vid Göteborgs universitet

1992 - Forskningsvistelse vid Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology (3 mån)

1985-90 - Läkarutbildning vid Göteborgs universitet

Akademiska priser och utmärkelser

2018 - Årets NOPHO-föreläsare (Nordic Organisaton of Paeditric Haematology and Oncology)

2011 - Professor i pediatrik vid Göteborgs universitet

2011 - Rankad som nr 3 av 104 sökande till 4 tjänster som senior forskare vid Göteborgs universitet

2010 - Yellow River Friendship Award (den högsta utmärkelse Henan-provinsen i Kina kan dela ut till en icke-kines som bidragit till provinsens utveckling)

2008 - Adjungerad professor i pediatrik vid Göteborgs universitet

2005 - Rankad som nr 1 av 7 kallade till intervju och provföreläsning för professuren i experimentell neonatologi vid universitetet i Innsbruck, Österrike

2003 - Eric K Fernströms pris för yngre, särskilt lovande och framgångsrika forskare

2003 - Hedersprofessor i pediatrik vid Zhengzhous universitet, Kina

2002 - Docent i fysiologi vid Göteborgs universitet