Skip to main content
20638099_10155441267806217_1851698213308293254_n_kopia.jpg

Klara Jepsen

Adjunkt, adjungerad

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Specialistsjuksköterska inrikting ambulanssjukvård samt barn och ungdom. Arbetar som specialistsjuksköterska på Samariten ambulans. Hoppas bli registrerad doktorand på KI till efter sommaren. Mitt forskningsområde är nyanställda i ambulanssjukvården. Arbetar även som AKA på Samariten ambulans. Föreläser om akutomhändetagande av barn för sjuksköterskestudenter samt specialistsjuksköterskor inriktning ambulans på KI. 

Forskningsbeskrivning

Nyanställd sjuksköterskors professionella utveckling inom ambulanssjukvård. Huvudhandledare Veronica Lindström (Veronica.Lindstrom@ki.se

Publicerad artikel i Journal of Clinical Nursing: "Parent's experiences of the caring encounter in the ambulance service - A qualitative interview study"

Medlem i forskningsgruppen Ambulerande omvårdnad 

Utbildning

2018 Specialistsjuksköterska/ Magisterexamen - ambulans

2017 Specialistsjuksköterska/ Magisterexamen - barn och ungdom

2014 Sjuksköterskeexamen - legitimerad sjusköterska

Akademiska priser och utmärkelser

Bästa postern  - Ambulans2019 / Prehospen

Loading bibliometrics...