Om mig

Adjunkt, Med.doc., barnsjuksköterska

Forskningsbeskrivning

Kan ett utökade hembesöksprogram förbättra föräldrarnas hälsolitteracitet och barnhälsan i en svensk, multikulturell kontext?

Mekhail, K. T., Burström, B., Marttila, A., Wångdahl, J., & Lindberg, L. (2022). Psychometric qualities of the HLS-EU-Q16 instrument for parental health literacy in Swedish multicultural settings. BMC public health, 22(1), 293-293. https://doi.org/10.1186/s12889-021-12346-8 

Mekhail Tiitinen, K., Lindberg, L., Burström, B., & Marttila, A. (2019). Strengthening resilience through an extended postnatal home visiting program in a multicultural suburb in Sweden: fathers striving for stability. BMC public health, 19(1), 1-12. https://doi.org/10.1186/s12889-019-6440-y 

 

Utbildning

Barnsjuksköterska

Master i folkhälsan

PhD