Om mig

I min roll på Avdelningen för forskarstöd handlägger jag flera av KIs återkommande priser samt KIs interna forsknings- och reseanslag i Prisma. Jag handlägger även Forskar AT, ett anslag riktat mot läkarexaminerade doktorander och disputerade, som önskar utöka sin allmäntjänstgöring med forskningstid. . 

Jag har tidigare arbetat som besökskoordinator på Internationella kansliet på KI och deltog då i planerandet och genomförandet av internationella besök. Under många år arbetade jag som projektadministratör och webbredaktör inom läkemedelsområdet i den privata sektorn.