Om mig

I min roll på Avdelningen för forskarstöd handlägger jag flera av KIs återkommande priser. Jag handlägger även Forskar AT, ett anslag riktat mot läkarexaminerade doktorander och disputerade, som önskar utöka sin allmäntjänstgöring med forskningstid. . 

Jag har tidigare arbetat som besökskoordinator på Internationella kansliet på KI och deltog då i planerandet och genomförandet av internationella besök.