Om mig

I min roll på Grants Office handlägger jag flera av KIs återkommande priser samt jobbar som webbredaktör. Jag handlägger även Forskar AT, ett anslag riktat mot läkarexaminerade doktorander och disputerade, som önskar utöka sin allmäntjänstgöring med forskningstid. 

Jag har tidigare arbetat som besökskoordinator på Internationella kansliet på KI och deltog då i planerandet och genomförandet av internationella besök. Under många år arbetade jag som projektadministratör och webbredaktör inom läkemedelsområdet i den privata sektorn. 

Loading bibliometrics...