Kerstin Brismar

Kerstin Brismar

Professor

Professor

Forskningsbeskrivning

Professor i diabetesforskning

Forskningsfokus ligger på komplikationer till diabetes, särskilt betydelsen av tillväxtfaktorn IGF-1 och dess bindarprotein IGFBP-1, högt blodsocker (hyperglykemi), syrebrist (hypoxi), genetiska faktorer samt oxidativ stress. Grundläggande studier har gjorts av hur IGF/ IGFBP-systemet regleras, och dess kliniska relevans, liksom nya metoder för att enkelt kunna diagnostisera betacellssvikt och insulinkänslighet. Dessutom betydelsen av hyperglykemi och hypoxi för en störd läkeprocess av kroniska fotsår.

Aktuell forskning: studerar riskfaktorer för att drabbas av typ 2 diabetes och hjärtkärlsjukdom samt prevention, särskilt kost och livsstil.

Primär hypotyreos - underfunktion av sköldkörteln, information till patienter och vårdgivare

Läs mer om min forskning "Diabetes and its complications" (på engelska).

Loading bibliometrics...