kenny.jpg

Kenny Rodriguez-Wallberg

Anknuten till Forskning

Om mig

Mitt forskningsområde och specialitet fokuserar på effekten av cancerbehandlingar på fertilitet och möjligheten till förebyggande behandling genom fertilitetsbevarande åtgärder. Det här är ett relativt nytt forskningsområde som i Sverige kallas reproduktiv onkologi. Det finns i nuläget ett flertal behandlingar som används för att säkra fertiliteten hos cancerpatienter och jag och mitt team jobbar för att protokollen och möjligheterna för den här patientgruppen ska sättas i en onkologisk kontext med avseende på överlevnad och utfall. 

Forskningsbeskrivning

Mer information finns på den engelska sidan