Bild på mig

Karolina Jildenhed

Ekonomihandläggare

Om mig

Jag är ekonomihandläggare, institutionens representant för mijö och hållbarhet och ingår i arbetsmiljö- och miljögruppen samt friskvårdsombud vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi.

Jag har hand om avtals-, leverantör- och kundreskontran, reseräkningar, utlägg, diarieföring och betalningar. Jag gör även månadsavstämningar och bokslut samt har ekonomiska upföljningar.