karin_blomberg_0771.jpg

Karin Wallin Blomberg

Administrativ chef

Om mig

Som administrativ chef har jag det övergripande ansvaret för Institutionen för klinisk neurovetenskaps verksamhet i administrativt avseende. Jag leder arbetet vid institutionens centrala administration som består av ekonomi- och personalenhet, IT-support, arkiv och registratur samt utbildningsadministration. Vi är en av Karolinska Institutets största institutioner och vår omsättning har de senaste 5 åren ökat med 50%.

Jag har lång erfarenhet från KI av arbete med att organisera och utveckla rutiner och processer för ekonomiadministration genom mina tidigare anställningar som bland annat ekonomichef.

Loading bibliometrics...