karin_blomberg_0771.jpg

Karin Wallin Blomberg

Administrativ chef

Om mig

Som administrativ chef har jag det övergripande ansvaret för Institutionen för klinisk neurovetenskaps verksamhet i administrativt avseende. Jag leder arbetet vid institutionens centrala administration som består av ekonomi- och personalenhet, IT-support, arkiv och registratur samt utbildningsadministration.