Om mig

Docent i epidemiologi, 2012, vid KI.


Forskargruppsledare vid Institutet för miljömedicin, KI.


Uppdrag inom utbildning, främst för KI Läkarprogram.


Uppdrag inom riskbedömningsverksamhet vid min institution.

 

Forskningsbeskrivning

Min forskning är inom området kardiovaskulär epidemiologi, med ett generellt syfte att öka kunskapen om kardiovaskulära riskfaktorer för att förbättra den vetenskapliga grunden för primär och sekundär prevention hos kvinnor och män. I min forskargrupp har vi specifikt fokus på kardiometabolt relaterade faktorer såsom låggradig inflammation, blodfettsrubbningar, högt blodtryck och diabetes, samt på betydelsen av livsstilsfaktorer, såsom kostvanor, för den kardiovaskulära hälsan. Vidare har vi ett särskilt intresse för kvinnors hälsa vad gäller möjliga kardiovaskulärt relaterade hälsoeffekter av graviditetskomplikationer, premenstruella spänningar, klimakterierelaterade symptom samt hormonbehandlingar. Ett annat specifikt fokus är utforskande av möjliga interaktioner mellan genetiska faktorer och livsstilsfaktorer i relation till kardiovaskulär risk. De hjärt-kärlsjukdomar vi studerar inkluderar dödliga och icke-dödliga händelser av kranskärlssjukdom och stroke samt aortaaneurysm. Vi studerar även grad av ateroskleros i hjärtats kranskärl.  

Pågående projekt

Som huvudsökande / huvudansvarig:

Vetenskapsrådet (VR): Förstärker en låg andel fleromättat fett i kosten, speglad via biomarkörer, den kardiovaskulära risken förknippad med att ha kardiovaskulär sjukdom i familjen?

Huvudansvarig för 60-årskohorten.

Huvudansvarig för Stockholm Heart Epidemiology Program (SHEEP).

Huvudansvarig för den lokala substudien ”Kvinnoenkäten” inom SCAPIS (Swedish Cardiopulmonary Bioimage study) vid Stockholms respektive Linköpings SCAPIS-center.  

Som medsökande och ”Work Package”-ansvarig:

National Institutes of Health (NIH), USA: Studier av hur klimakteriet och östrogenreceptoraktivering inverkar på risken att utveckla Alzheimers sjukdom.

Pedagogiska meriter

Huvudhandlett 2 doktorander till disputation och har ett pågående huvudhandledaransvar. Bihandledare för 4 doktorander som disputerat; 4 pågående ansvar som bihandledare. Handlett 2 postdoktorer och en biträdande lektor. Handlett ett tiotal examensarbeten på avancerad nivå.

Medlem i Curriculumkommittén, 6-åriga läkarprogrammet vid KI, med uppdrag som samordnare för kompetensområdet ”global och jämlik vård och hälsa”.

Kursansvar för kursen ”Hälsa i samhälle och miljö”, Termin 11, 5,5-åriga läkarprogrammet vid KI.

Medlem i programkollegiet, i roll som ordförande för Tema 7, 5,5-åriga läkarprogrammet vid KI.

Ingår i Beredningsgruppen för kursplaner, KI läkarprogram.

Promotor för utveckling av interprofessionellt lärande vid KI.

Examinator på kursen Examensarbete i medicin, 5,5-åriga läkarprogrammet vid KI.

Regelbundet kursansvarig för doktorandkursen Epidemiology II: Design of epidemiological studies, 1,5 hp och Cardiovascular Epidemiology, 1,5 hp, vid KI.

Undervisat mer än 800 timmar vid KI varav cirka hälften inom forskarutbildningen och hälften inom grundutbildningen.

Utbildning

2005, Filosofie doktor (PhD), KI

1999, Magisterexamen folkhälsovetenskap, KI.

1997, Medicine Kandidatexamen, inriktning folkhälsa, KI. Programmets namn: Preventiv Medicin

1992-1996 Kurser i företagsekonomi, juridik, franska och hälsoekonomi vid Stockholms Universitet och Handelshögskolan.

 

Akademiska priser och utmärkelser

Ledamot i Karolinska Institutets Pedagogiska Akademi.