Karin Edman

Karin Edman

Administrativ chef

Tjänstledig från och med september 2023.

Om mig

Som administrativ chef för Institutionen för lärande, informatik, management och etik har jag det övergripande ansvaret för den administrativa verksamheten. Jag leder den centrala administrationens arbete, som består av ekonomi- och HR-enhet, IT-support samt övrig stödverksamhet.

Jag har, genom min tidigare anställning på KI som ekonomicontroller, erfarenhet av att arbete med att organisera och utveckla rutiner och processer för ekonomiadministrationen.