Om mig

Jag är professor i molekylär endokrinologi och utsågs till prorektor vid Karolinska Institutet fr.o.m. den 1 januari 2016. Den 18 februari 2016 utsågs jag av regeringen till Karolinska Institutets vikarierande rektor, för att den 1 augusti 2017 återgå till min befattning som prorektor. Tjänsten som prorektor avslutades 9 september 2019. 2009 tom augusti 2015 var jag prefekt vid institutionen för biovetenskaper och näringslära och 2015 var jag vicedekan med ansvar för infrastrukturfrågor.

Mellan september 2013 och juni 2015 var jag KI Scientific Director, SciLifeLab, med speciellt ansvar för de nationella plattformarna och ingick i SciLifeLabs operationella ledning. 2001 grundade jag BEA, en core facilitet som tillhandahåller avancerade tjänster inom området genomik och bioinformatik. 1994-2000 innehade jag linjechefs- och projektledar- befattningar vid Pharmacia och Upjohn. Jag deltar i det strategiska forskningsområdet inom Diabetes vid KI.

Publikationer i urval

Estrogen receptor β2 induces proliferation and invasiveness of triple negative breast cancer cells: association with regulation of PHD3 and HIF-1α. Bialesova L, Xu L, Gustafsson JÅ, Haldosen LA, Zhao C, Dahlman-Wright K Oncotarget 2017 Sep;8(44):76622-76633

Adipocyte Expression of SLC19A1 Links DNA Hypermethylation to Adipose Tissue Inflammation and Insulin Resistance. Petrus P, Bialesova L, Checa A, Kerr A, Naz S, Bäckdahl J, et al J. Clin. Endocrinol. Metab. 2018 02;103(2):710-721

Estrogen Enhances the Expression of the Polyunsaturated Fatty Acid Elongase Elovl2 via ERα in Breast Cancer Cells. González-Bengtsson A, Asadi A, Gao H, Dahlman-Wright K, Jacobsson A PLoS ONE 2016 ;11(10):e0164241

AP-1 is a key regulator of proinflammatory cytokine TNFα-mediated triple-negative breast cancer progression. Qiao Y, He H, Jonsson P, Sinha I, Zhao C, Dahlman-Wright K J. Biol. Chem. 2016 08;291(35):18309

Estrogen Receptor α Promotes Breast Cancer by Reprogramming Choline Metabolism. Jia M, Andreassen T, Jensen L, Bathen TF, Sinha I, Gao H, et al Cancer Res. 2016 10;76(19):5634-5646

Peroxisome Proliferator-activated Receptor γ Coactivator-1 α Isoforms Selectively Regulate Multiple Splicing Events on Target Genes. Martínez-Redondo V, Jannig PR, Correia JC, Ferreira DM, Cervenka I, Lindvall JM, et al J. Biol. Chem. 2016 07;291(29):15169-84

Altered DNA methylation of glycolytic and lipogenic genes in liver from obese and type 2 diabetic patients. Kirchner H, Sinha I, Gao H, Ruby MA, Schönke M, Lindvall JM, et al Mol Metab 2016 Mar;5(3):171-183

Bioenergetic cues shift FXR splicing towards FXRα2 to modulate hepatic lipolysis and fatty acid metabolism. Correia JC, Massart J, de Boer JF, Porsmyr-Palmertz M, Martínez-Redondo V, Agudelo LZ, et al Mol Metab 2015 Dec;4(12):891-902

Sök alla publikationer

Forskningsbeskrivning

Min forskning fokuserar på studier av östrogen signalering med specifikt fokus på typ 2 diabetes och bröstcancer. Vi studerar fenotyper hos musmodeller med vävnadsselektiv knock-out av östrogen receptorer och relaterar detta till molekylära förändringar av exempelvis globalt genuttryck. Vi använder olika cellmodeller för bröstcancer och teknologier inom funktionsgenomik, ChIP SEQ, global genuttrycksanalys och proteomik för att identifiera signalvägar som kan fungera som möjliga mål för behandling av bröstcancer.

Utbildning

Doktor Medicinsk Vetenskap, Karolinska Institutet, 1991

Docent i Molekylär Endokrinologi, Karolinska Institutet, 1996