Skip to main content

Om mig

Jag är professor i cancerepidemiologi och sedan 2011 vice prefekt vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik. Min forskning fokuserar på bröstcancetiologi i en vid bemärkelse.

Forskningsbeskrivning

Aktuella doktorander

Aktuella post docs

 

Loading bibliometrics...