Om mig

Jag tog logopedexamen 2002 vid Göteborgs universitet. Som logoped har jag varit verksam inom rehabilitering av personer med förvärvad hjärnskada. Sedan 2020 är jag specialistlogoped inom området språk med inriktning mot förvärvad hjärnskada hos vuxna. Jag har ett starkt engagemang för utveckling inom vården och medverkar bland annat inom nätverket Hjärna tillsammans. Jag är också vice ordförande i Svenska Logopedförbundet.

 

Forskningsbeskrivning

Sedan september 2021 är jag doktorand vid Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, Sektionen för Arbetsterapi, Karolinska Institutet. Mina doktorandstudier är riktade mot rehabilitering efter stroke. Syftet med mitt projekt är att utvärdera F@ce, en personscentrerad rehabiliteringsintervention som använder informations- och kommunikationsteknologi. I utvärderingen ingår även en processevaluering för att undersöka implementeringen av interventionen. 

Publikationer

Söderhielm, K.,Eriksson, K. & Möller, M. (2022) Communicative participation in goal-setting meetings for patientswith aphasia after stroke. A study using patients’and healthcare professionals’ self-ratings.International Journal of Language &Communication Disorders,1–15.https://doi.org/10.1111/1460-6984.12791

Pedagogiska meriter

Jag undervisar inom ämnena språk samt kommunikation vid förvärvade språksvårigheter. Jag är certifierad att undervisa i Supported Conversation for Adults with Aphasia. Min undervisning sker främst inom logoped-, psykolog- och fysioterapeutprogrammen på Karolinska Institutet. Jag anlitas även regelbundet som föreläsare av olika utbildningsaktörer.