Julia Eriksson

Om mig

Jag arbetar som Biostatistiker på Divisionen för Biostatistik vid Institutionen för miljömedicin. 

Forskningsbeskrivning

Jag skev både min kandidatuppsats och min masteruppsats i samarbete med Divisionen för Biostatistik. Mitt kandidatarbete fokuserade på kvantilregression i epidemiologiska studier och mitt magisteruppsatsarbete var forskning om  longitudinella och överlevnadsmodeller för att förutsäga överlevnadsresultat.

Utbildning

Masterexamen i Matematisk Statistik, Stockholms Universitet, Februari 2021.

Kandidatexamen i Matematisk Statistik, Stockholms Universitet, Juni 2018.