Om mig

Jag har en bakgrund i sociologi och disputerade i socialt arbete vid Stockholms universitet 2016. Jag arbetar för närvarande på Aging Research Center (ARC), dit jag varit knuten sedan 2007.

Forskningsbeskrivning

Min forskning berör äldre människors levnadssituation med fokus på ansamlade välfärdsproblem – förekomsten av flera samtidiga problem som exempelvis bristande ekonomiska resurser, social isolering och hälsoproblem. Jag studerar bland annat hur förekomsten skiljer sig åt mellan olika demografiska och socio-ekonomiska grupper samt hur välfärdsproblem ackumuleras över tid under den senare delen av livsloppet.

Utbildning

Filosofie doktor, socialt arbete, Stockholms universitet

Filosofie kandidat, sociologi, Stockholms universitet