Om mig

Senior Forskare (Med. Dr.) / Associate Professor (Docent)

 

Pedagogiska meriter

  • Forskarutbildningskoordinator i utvecklingsbiologi och cellulär signalering, Karolinska Institutet, 2006-2014
  • Organisatör av 5 doktorandkurser inom området stamceller och regenerativ medicin

Utbildning

  • Docent i Utvecklingsbiologi, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden, 2013
  • Doktor Medicinsk Vetenskap, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden, 2003

 

Akademiska priser och utmärkelser

  • Svenska Läkaresällskapet, medlem från 2012