Skip to main content

Om mig

Leg. Fysioterapeut, Specialistkompetens Ortopedisk Manuell Terapi.

Högskoleexamen avseende grundläggande utbildning för personal- och arbetslivsfrågor.

Med. magisterexamen med huvudområdet klinisk medicinsk vetenskap.

Kliniskt verksam på Idrottsmedicinska Kliniken Bosön.

Forskningsbeskrivning

"On outcome markers of risk for injury in female soccer players"

Visuell bedömning av motorisk kontroll och hur detta kan tänkas ha betydelse för framtida skada.

Loading bibliometrics...