Om mig

Jag jobbar inom serviceenheten på KI's centrala it-avdelning BRM-gruppen ("kundansvariga"). Vi jobbar med verksamhetsrelationer mot universitetsförvaltning och institutioner.

Vår uppgift är att skapa och förvalta en god relation med verksamheten och att kunna erbjuda verksamheten attraktiva, standardiserade och väldefinierade tjänster.

Inom vår grupp ska vi även hålla verksamheten informerad om ITA’s planer, större förändringar, störningar och nya tjänster. Vi är även ute och inhämtar verksamhetens behov och agerar kravställare inom ITA så att dom uppfylls.

”Om verksamheten är nöjd är vi också nöjda”.