image3.jpg

Johan Isaksson

Anknuten till Forskning

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Jag är legitimerad psykolog och forskar inom barn- och ungdomspsykiatri. Sedan 2015 är jag anställd på Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND) som postdoktor. Jag är koordinator på EU-AIMS, vilket är den hittills största europeiska satsningen på forskning kring autismspektrumtillstånd. Utöver forskning kring markörer för autism, forskar jag även på faktorer som påverkar bedömning och behandling av ADHD. Jag föreläser på grund- och avancerad nivå, samt handleder studenter i vetenskapligt arbete. 

Utbildning

Utbildad psykolog och disputerat i medicin. Under de senaste åren har jag ägnat mig åt forskning kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som autismspektrumtillstånd och ADHD.

Loading bibliometrics...