Johanna Linde

Johanna Linde

Doktorand

Om mig

Jag är legitimerad psykolog, leg psykoterapeut (KBT) och doktorand vid Institutionen för klinisk neurovetenskap. Arbetar som kursansvarig, lärare och gruppchef för bas- och vidareutbildningar i psykoterapi vid Kompetenscentrum för psykoterapi vid Karolinska Institutet.

Jag tog examen från psykologprogrammet vid Stockholms universitet 2008 och arbetade därefter under många år som klinisk psykolog inom psykiatrin, bland annat vid Ångestenheten inom Psykiatri Nordväst som är en öppenvårdsmottagning specialiserad på tvångssyndrom och relaterade tillstånd.

Forskningsbeskrivning

Min forskning fokuserar på utveckling och utvärdering av psykologiska behandlingsmetoder. Jag har ett särskilt intresse för psykologisk behandling för dysmorfofobi. Inom ramen för mitt doktorandprojekt utvecklar och utvärderar jag en behandlingsmetod riktad mot skam för personer som lider av dysmorfofobi. Som forskare och som psykolog strävar jag efter att bidra till att hjälpa människor att minska lidande och att leva mer tillfredsställande liv.  

Utbildning

Legitimerad psykolog

Legitimerad psykoterapeut

Doktorand