Om mig

Jag är biträdande lektor  på Institutionen för kvinnors och barns hälsa och 2018 disputerade jag inom kommunikation över språkbarriärer i barncancervården.

Inom ramen för mitt biträdande lektorat är jag djupt delaktig i utformandet av utbildning på avancerad nivå. Jag har ett brett pedagogiskt kunnande och har god kännedom om styrkor och svagheter inom samspelet klinik och akademi på en övergripande nivå. Jag har en bakgrund som specialistsjuksköterska inom barn och smärta i den högspecialiserade barnsjukvården på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Mitt kliniska arbetsområde var främst inom neuropediatriken med fokus på barn som genomgått neurokirurgiska ingrepp. Jag har också gedigen erfarenhet inom smärtbehandlingsteamet för neuropatisk smärta på Spinaliskliniken i Frösundavik. Dessa erfarenheter har gett mig både ett djupt kliniskt kunnande inom den högspecialiserade hälso- och sjukvården och gedigna kunskaper i avancerad omvårdnad. Jag har även erfarenheter av ledningsuppdrag så som:

  • Akademisk ordförande i Kursplanerådet KBH
  • Inriktningsansvarig (IA) Programrådet NVS
  • Ledamot i Utbildningsnämnden KBH
  • Ledamot i Utbildningsnämnden NVS
  • Ledamot i Samverkans- och Institutionsrådet KBH

Forskningsbeskrivning

Jag är sedan 2018 medicine doktor och det övergripande syftet med mitt doktorandprojektet var att undersöka kommunikation över språkbarriärer inom barncancervården. Doktorandprojektet inkluderade studier så som kvalitativa intervjustudier med tolkar inom barncancervården, en metodstudie i frågeformulärsutveckling och en nationell tvärsnittstudie med frågeformuläret Communication Over Language Barriers-questionnaire (COLB-q).

Sedan 2019 är jag affilierad till forskargruppen tillhörande Avdelningen för neuropediatrik ledd av Eva Weidenhielm Broström. Forskningsområdena är inom mätning av patientrapporterad erfarenhet av vården utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv (Barn och ungdoms PREM) och dess samband med etiskt klimat och moralisk stress hos hälso- och sjukvårdspersonal samt implementeringsstudier inom barnreumatologi där vi undersöker sjuksköterskeledda ny-diagnosmottagning och transistionsmottagning och patientnöjdhet.

Pedagogiska meriter

Jag undervisar och är examinator i specialistsjuksköterskeprogrammet barn & ungdom och är både kursutvecklare och kursansvarig för flertalet valbara- och fristående kurser på Inst KBH:

  • Omvårdnad inom barnsjukvård, 15 hp (baskurs inom Spec.sskprogrammet B & U)
  • Barnhälsovård med inriktning mot pediatrisk och familjecentrerad omvårdnad, 7.5 hp (valbar inom Spec.sskprogrammet B & U)
  • Pediatriska omvårdnad med inriktning mot akutsjukvård, 7.5 hp (valbar & fristående kurs)
  • Barns och ungdomars rätt i vården, 7.5 hp (fristående kurs)
  • Implementation strategies in healthcare settings, 7.5 hp (fristående kurs)

Utbildning

2019 Biträdande lektor

2018 Medicine doktor, Karolinska Institutet, Stockholm

2005 Magisterexamen i Smärta – Omvårdnad – Behandling, Luleå Tekniska Universitet, Luleå.

1998 Kandidatexamen i omvårdnad, 120 p, Karolinska Institutet, Stockholm.

1998 Legitimerad Sjuksköterska, SLL, Stockholm.