Om mig

Professor i viral immunologi vid institutionen för medicin, Huddinge.

Johan Sandberg är född 1970 i Linköping. Han fick sin grundutbildning i molekylär biologi vid Uppsala universitet och doktorerade i immunologi vid Karolinska Institutet 1999. 1998 var han visiting research fellow vid Harvard Medical School. 1999-2002 gjorde han post doc-vistelser vid Aaron Diamond AIDS Research Center, Rockefeller University, samt Gladstone Institute of Virology and Immunology, University of California.

Johan Sandberg återvände 2003 till KI, inledningsvis som forskarassistent med stöd från Vetenskapsrådet, VR. 2007 blev han senior forskare och 2010 rådsforskare med stöd från VR. Idag leder han en forskargrupp vid Centrum för infektionsmedicin, där han också är ställföreträdande enhetschef.

Sandberg har dessutom olika interna och externa uppdrag, exempelvis som ledamot av editorial board vid flera vetenskapliga tidskrifter såsom The Journal of Immunology och Pathogens & Immunity. 

Forskningsbeskrivning

MAIT-celler och NKT-celler är två av flera sorters T-celler eller T-lymfocyter. Dessa är en del av det adaptiva immunsystemet, alltså den del av immunsystemet som anpassar sig och lär sig att känna igen nya sjukdomsalstrare. Just NKT-celler, natural killer T-celler, och MAIT-celler, mukosa-associerade invarianta T-celler, har dock även egenskaper som annars förknippas med det ospecifika, medfödda immunsystemet. De har förmågan att reagera och gå till angrepp omedelbart, medan det typiska för det adaptiva systemet annars är att det når full kraft först cirka en vecka efter infektionens början.

Utvalda vetenskapliga publikationer:

1. Parrot, T., Gorin, J. B., Ponzetta, A., Maleki, K. T., Kammann, T., Emgård, J., Perez-Potti, A., Sekine, T., Rivera-Ballesteros, O., the Karolinska COVID-19 Study Group, Gredmark-Russ, S., Rooyackers, O., Folkesson, E., Eriksson, L. I., Norrby-Teglund, A., Ljunggren, H. G., Björkström, N. K., Aleman, S., Buggert, M., Klingström, J., Strålin, K., and Sandberg, J. K., (2020) MAIT cell activation and dynamics associated with COVID-19 disease severity. Science Immunology. 5: eabe1670.

2. Sekine, T., Perez-Potti, A., Rivera-Ballesteros, O., Strålin, K., Gorin, J. B., Olsson, A., Llewellyn-Lacey, S., Kamal, H., Bogdanovic, G., Muschiol, S., Wulliman, D. J., Kammann, T., Emgård, J., Parrot, T., Folkesson, E.,Karolinska COVID-19 Study Group, Rooyackers, O., Eriksson, L. I., Henter, J. I., Sönnerborg, A., Allander, T., Albert, J., Nielsen, M., Klingström, J., Gredmark-Russ, S., Björkström, N. K., Sandberg, J. K., Price, D. A., Ljunggren, H. G., Aleman, S. and Buggert M. (2020) Robust T cell immunity in convalescent individuals with asymptomatic or mild COVID-19. Cell. 183: 158-168.

3. Lal, K. G., Kim, D., Costanzo, M. C., Creegan, M., Leeansyah, E., Dias, J., Paquin-Proulx, D., Eller, L. A., Schuetz, A., Phuang-ngern, Y., Krebs, S. J., Slike, B. M., Kibuuka, H., Maganga, L., Nitayaphan, S., Kosgei, J., Sacdalan, C., Ananworanich, J., Bolton, D. L., Michael, N. L., Shacklett, B. L., Robb, M. L., Eller, M. A. and Sandberg, J. K. (2020) Dynamic MAIT cell response with progressively enhanced innate-like features during acute HIV-1 infection. Nature Communications. 11: 272. 

4. Boulouis, C., Sia, W. R., Gulam, M. Y., Teo, J. Q. M., Png, Y. T., Phan, T. K., Mak, J. Y. W., Fairlie, D. P., Poon I. K. H., Koh, T. H., Bergman, P., Lim, C. M., Wang, L. F., Kwa, A. L. H., Sandberg, J. K. and Leeansyah, E. (2020) Human MAIT cell cytolytic effector proteins synergize to overcome carbapenem resistance in Escherichia coli. PLOS Biology. 18: e3000644.

5. Emgård, J., Bergsten, H., McCormick, J. K., Barrantes, I., Skrede, S., Sandberg, J. K.* and Norrby-Teglund, A.* (2019) MAIT cells are major contributors to the cytokine response in group A streptococcal toxic shock syndrome. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 116: 25923-25931.

6. Dias, J., Leeansyah, E., and Sandberg J. K. (2017) Multiple layers of heterogeneity and subset diversity in human MAIT cell responses to distinct microorganisms, and innate to cytokines. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 114: E5434-E5443. 

Akademiska priser och utmärkelser

Johan Sandberg utnämndes den 1 juni 2013 till professor i viral immunologi vid Karolinska Institutet.