Om mig

Doktorsexamen vid Karolinska Institutet 2020.

Post-doktor vid Enheten för logopedi.

VIL-/VFU-ansvarig vid Logopedprogrammet på KI. 

Forskningsbeskrivning

Avhandling: Voice disorders and treatment effects in Parkinson's disease studied with a portable voice accumulator.

Post-doktorprojekt: Utveckling och implementering av instrument för bedömning av professionalism inom logopedi.

Projektets mål är att utveckla ett nytt bedömningsinstrument för bedömning av professionalism inom logopedi. Instrumentet skall kunna utgöra bedömningsunderlag vid bedömning av studenter i VIL/VFU.