Om mig

Logopedexamen vid Karolinska Institutet 2011.

Doktorsexamen vid Karolinska Institutet 2020.

Anställd som adjunkt vid Enheten för logopedi med uppdrag som VFU-VIL-ansvarig för Logopedprogrammet. 

Forskningsbeskrivning

Avhandling: Voice disorders and treatment effects in Parkinson's disease studied with a portable voice accumulator.