ansikte3.png

Joakim Gustafsson

Anknuten till Forskning

Om mig

Logopedexamen vid Karolinska Instituet 2011. Forskarstuderande vid Enheten för logopedi, Karolinska Institutet, sedan 2013. Arbetar i kombination med detta kliniskt på Logopedkliniken på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge med inriktning på dysartri och dysfagi.

Forskningsbeskrivning

Doktorandprojekt:

Röststörning och behandlingseffekter vid Parkinsons sjukdom studerat med bärbar röstackumulator.

Loading bibliometrics...