Om mig

Jag är professor i infektionsepidemiologi vid KI sedan 2009, Enhetschef för Karolinska Sjukhusets Center för Cervixcancerprevention sedan 2014 och FoU-chef vid Karolinska Universitetslaboratoriet sedan 2017. Jag har forskat inom tumörvirologi sedan 1982 och blev professor i virologi 2001. Sen 1989 har min grupp forskat om Humant Papillomvirus (HPV) inom molekylärbiologi, immunologi och vaccinologi, klinisk virologi och epidemiologi.

Stora pågående projekt är Swedescreen, den första randomiserade HPV-screeningsstudien (sedan 1997), biobank- och registerbaserade uppföljningsstudier av HPV vaccination (sedan 1999), det Internationella Referenscentret för Humant Papillomvirus (www.hpvcenter.se), Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention (www.nkcx.se) och Nordiska Ministerrådets Excellenscentrum inom eHälsa (www.nordicehealth.se). Sedan 2018 leder jag en core-facilitet kring eHälsa (ki.se/en/research/ki-e-health-core-facility).

Forskningsbeskrivning

Min forskning fokuserar på cancerprevention och tumörvirologi, exempelvis prövningar om användning av HPV-testning inom det gynekologiska cellprovtagningsprogrammet och nordiska uppföljningsstudier om HPV vaccination.Målet med min forskning är att kunna utveckla effektivare program för förebyggande av cancer.

Utbildning

  • Forskarutbildning vid Karolinska Institutet.  Disputerade 1986 med avhandlingen ”Identification and Characterization of Epstein-Barr Virus Encoded Proteins in EBV-transformed cells”
  • Läkarexamen vid Karolinska Institutet, 1981-1995
  • Post-doc 1986-1988 vid Scripps Clinic, La Jolla, Kalifornien
  • Docent i virologi, Karolinska Institutet, 1990

Akademiska priser och utmärkelser

  • Ledamot av Cancerfondens Forskningsnämnd 2009-2015
  • Ordförande, Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention
  • Årets cancernätverkare 2018 (hederutmärkelse från Nätverket mot Cancer som innefattar nationella cancerprofilerade patient- och intresseorganisationer i Sverige)