Jesper Lagergren

Jesper Lagergren

Professor/överläkare

Om mig

Akademisk kirurg med fokus på matstrups- och magsäckscancer och tillstånd som är associerade med dessa tumörer, som gastroesofageal refluxsjukdom, Barrett's esofagus, fetma, magsår och Helicobacter pylori-infektion.

Innehavare av två fasta kombinerade professurer och överläkartjänster, en på heltid vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset, och en på deltid vid King's College London och Guy's and St. Thomas' NHS Foundation Trust i London. 

Medlem i Nobelförsamlingen. Ordförande i Rekryteringsnämnden. 

Forskningsbeskrivning

Forskargruppsledare för Övre GI Kirurgi

CV: Läkarexamen 1989, specialist i kirurgi 1996, disputation 1999, överläkare 2000, docent 2001, universitetslektor 2003, professor/överläkare i kirurgi sedan 2006, allt vid KI, samt professor i övre gastrointestinal cancer och överläkare i kirurgi vid King's College London och Guy's and St. Thomas' NHS Foundation Trust i London sedan 2010.

Handledning: Handlett 45 doktorander till disputation, varav 24 som huvudhandledare. Handleder för närvarande 7 doktorander, varav 6 som huvudhandledare. Tidigare handledare till 20 postdoktorala forskare och nuvarande handledare för ytterligare 2.

Publikationer: Långt över 400 peer review-granskade artiklar, varav de flesta (63 %) som siste- eller försteförfattare, inklusive dessa 20 utvalda:

1. Lagergren J, Bergström R, Lindgren A, Nyrén O. Symptomatic gastroesophageal reflux is a strong risk factor for esophageal adenocarcinoma. N Engl J Med 1999;340:825-31. Latest known journal impact factor (JIF) 158.5.

2. Lagergren J, Ye W, Bergström R, Nyrén O. Utility of endoscopic screening for upper gastrointestinal adenocarcinoma. JAMA 2000;284:961-2. JIF 120.7.

3. Nilsson M, Johnsen R, Ye W, Hveem K, Lagergren J. Obesity and estrogen as risk factors for symptomatic gastroesophageal reflux. JAMA 2003;290:66-72. JIF 120.7.

4. Lagergren J. Controversies surrounding body mass, reflux, and risk of oesophageal adenocarcinoma. Lancet Oncol 2006;7:347-9. JIF 51.1.

5. Blomberg J, Lagergren P, Martin L, Mattsson F, Lagergren J. Novel approach to antibiotic prophylaxis in percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG): randomised controlled trial. BMJ 2010;341:c3115. JIF 105.7.

6. Lagergren J, Lagergren P. Oesophageal cancer. BMJ 2010;341:c6280. JIF 105.7.

7. Lagergren J. Influence of obesity on the risk of esophageal disorders. Nat Rev Gastroenterol Hepatol 2011;8:340-7. JIF 65.1.

8. Derogar M, Sadr-Azodi O, Johar A, Lagergren P, Lagergren J. Hospital and surgeon volume in relation to survival after esophageal cancer surgery in a population-based study. J Clin Oncol 2013;31:551-7. JIF 50.7.

9. Lagergren J, Lagergren P. Recent developments in esophageal adenocarcinoma. CA Cancer J Clin 2013;63:232-48. JIF 286.1.

10. Tao W, Lagergren J. Clinical management of obese patients with cancer. Nat Rev Clin Oncol 2013;10:519-33. JIF 65.0.

11. Markar SR, Mackenzie H, Johar A, Lagergren P, Hanna GB, Lagergren J. Surgical proficiency gain and survival after esophagectomy for cancer. J Clin Oncol 2016;34:1528-36. JIF 32.9. JIF 45.3.

12. Lagergren J, Smyth E, Cunningham D, Lagergren P. Oesophageal cancer: Seminar. Lancet 2017;390:2383-96. JIF 168.9.

13. Maret-Ouda J, Wahlin K, El-Serag HB, Lagergren J. Recurrence of gastro-oesophageal reflux symptoms following laparoscopic antireflux surgery in a nationwide cohort study. JAMA 2017;318:939-46. JIF 120.7.  

14. Sverdén E, Markar S, Agreus L, Lagergren J. Acute upper gastrointestinal bleeding. BMJ 2018;363:k4023. JIF 105.7.

15. Ness-Jensen E, Gottlieb-Vedi E, Wahlin K, Lagergren J. All-cause and cancer-specific mortality in GORD in a population-based cohort study (the HUNT study). Gut 2018;67:209-15. JIF 24.5.

16. Sverdén E, Agréus L, Dunn JM, Lagergren J. Peptic ulcer disease. BMJ 2019;367:l5495. JIF 105.7.

17. Kauppila J, Tao W, Santoni G, von Euler-Chelpin M, Lynge E, Tryggvadóttir L, Ness-Jensen E, Romundstad P, Pukkala E, Lagergren J. Effects of obesity surgery on overall and disease-specific mortality in a 5-country, population-based study. Gastroenterology 2019;157:119-27.  JIF 29.4.

18. Maret-Ouda J, Markar SR, Lagergren J. Gastroesophageal reflux disease: A review. JAMA 2020;324:2536-47. JIF 120.7. 

19. Yanes M, Santoni G, Maret-Ouda J, Markar S, Ness-Jensen E, Kauppila J, Färkkilä M, Lynge E, Pukkala E, Tryggvadóttir L, von Euler-Chelpin M, Lagergren J. Mortality, Reoperation, and Hospital Stay Within 90 Days of Primary and Secondary Antireflux Surgery in a Population-Based Multinational Study. Gastroenterology 2021;160:2283-90. JIF 29.4.

20. Holmberg D, Santoni G, von Euler-Chelpin MC, Färkkilä M, Kauppila JH, Maret-Ouda J, Ness-Jensen E, Lagergren J. Incidence and mortality in upper gastrointestinal cancer after negative endoscopy for gastroesophageal reflux disease. Gastroenterology 2022;162:431-8. JIF 29.4.

Pedagogiska meriter

Docent år 2001 och professor sedan år 2006. Numera främst handledning av doktorander och postdoktorala forskare, men också viss handledning av masterstudenter och läkarstuderande. Bedside-undervisning i kliniken och kliniska multidisciplinära konferenser. Lärare vid forskarutbildningskurser. Arrangör av seminarier, workshops och konferenser. Ofta inbjuden föreläsare vid internationella konferenser.

Utbildning

Läkarexamen 1989

Specialistexamen i kirurgi 1996

Medicine doktorsexamen 1999

 

Akademiska priser och utmärkelser

 • "Axel Hirsch pris i cancerforskning" år 2002
 • "Stora Forskarstipendiet i Kirurgi" år 2004 (första året det delades ut)
 • "Främsta forskarhandledare vid Karolinska" år 2007
 • "Distinguished Professor Award" år 2009
 • Invald medlem i “European Academy of Cancer Sciences” år 2010
 • Ledare för en forskningsgrupp som fick omdömet "Outstanding" (högsta möjliga) vid KIs externa granskning ERA år 2010-2011
 • "Skandia Lennart Levis forskningspris" år 2011
 • Ledamot i Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet sedan år 2017
 • “United European Gastroenterology Research Prize” från United European Gastroenterology Research år 2017
 • "Hilda och Alfred Erikssons Prize" från Vetenskapsakademien år 2020
 • Huvudhandledare för en avhandling som fick "Dimitris N. Chorafas Prize" år 2022