Jesper Lagergren

Jesper Lagergren

Professor/överläkare

Om mig

Akademisk kirurg med fokus på matstrups- och magsäckscancer och tillstånd som är associerade med dessa tumörer, som gastroesofageal refluxsjukdom, Barrett's esofagus, fetma, magsår och Helicobacter pylori-infektion.

Innehavare av två fasta kombinerade professurer och överläkartjänster, en på heltid vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset, och en på deltid vid King's College London och Guy's and St. Thomas' NHS Foundation Trust i London. 

Medlem i Nobelförsamlingen.

Forskningsbeskrivning

Forskargruppsledare för Övre GI Kirurgi

CV: Läkarexamen 1989, specialist i kirurgi 1996, disputation 1999, överläkare 2000, docent 2001, universitetslektor 2003, professor/överläkare i kirurgi sedan 2006, allt vid KI, samt professor i övre gastrointestinal cancer och överläkare i kirurgi vid King's College London och Guy's and St. Thomas' NHS Foundation Trust i London sedan 2010.

Handledning: Handlett 40 doktorander till disputation, varav 21 som huvudhandledare, och handleder för närvarande ytterligare 9 doktorander, varav 4 som huvudhandledare. Tidigare eller nuvarande handledare till totalt 21 postdoktorala forskare.

Publikationer: Cirka 400 peer review-granskade artiklar, varav de flesta (64 %) som siste- eller försteförfattare och 100 med journal impact factor (JIF) över 10, här är 20 utvalda:

1. Lagergren J, Bergström R, Lindgren A, Nyrén O. Symptomatic gastroesophageal reflux is a strong risk factor for esophageal adenocarcinoma. N Engl J Med 1999;340:825-31. JIF 74.7.

2. Lagergren J, Ye W, Bergström R, Nyrén O. Utility of endoscopic screening for upper gastrointestinal adenocarcinoma. JAMA 2000;284:961-2. JIF 45.5.

3. Nilsson M, Johnsen R, Ye W, Hveem K, Lagergren J. Obesity and estrogen as risk factors for symptomatic gastroesophageal reflux. JAMA 2003;290:66-72. JIF 45.5.

4. Rouvelas I, Zeng W, Lindblad M, Viklund P, Ye W, Lagergren J. Survival after surgery for oesophageal cancer: a population-based study. Lancet Oncol 2005;6:864-70. JIF 33.8.

5. Lagergren J. Controversies surrounding body mass, reflux, and risk of oesophageal adenocarcinoma. Lancet Oncol 2006;7:347-9. JIF 33.8.

6. Blomberg J, Lagergren P, Martin L, Mattsson F, Lagergren J. Novel approach to antibiotic prophylaxis in percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG): randomised controlled trial. BMJ 2010;341:c3115. JIF 30.2.

7. Lagergren J, Lagergren P. Oesophageal cancer. BMJ 2010;341:c6280. JIF 30.2.

8. Lagergren J. Influence of obesity on the risk of esophageal disorders. Nat Rev Gastroenterol Hepatol 2011;8:340-7. JIF 29.8.

9. Derogar M, Sadr-Azodi O, Johar A, Lagergren P, Lagergren J. Hospital and surgeon volume in relation to survival after esophageal cancer surgery in a population-based study. J Clin Oncol 2013;31:551-7. JIF 32.9.

10. Lagergren J, Lagergren P. Recent developments in esophageal adenocarcinoma. CA Cancer J Clin 2013;63:232-48. JIF 292.3.

11. Tao W, Lagergren J. Clinical management of obese patients with cancer. Nat Rev Clin Oncol 2013;10:519-33. JIF 53.3.

12. Markar SR, Mackenzie H, Johar A, Lagergren P, Hanna GB, Lagergren J. Surgical proficiency gain and survival after esophagectomy for cancer. J Clin Oncol 2016;34:1528-36. JIF 32.9.

13. Lagergren J, Smyth E, Cunningham D, Lagergren P. Oesophageal cancer: Seminar. Lancet 2017;390:2383-96. JIF 60.4.

14. Maret-Ouda J, Wahlin K, El-Serag HB, Lagergren J. Recurrence of gastro-oesophageal reflux symptoms following laparoscopic antireflux surgery in a nationwide cohort study. JAMA 2017;318:939-46. JIF 45.5.    

15. Sverdén E, Markar S, Agreus L, Lagergren J. Acute upper gastrointestinal bleeding. BMJ 2018;363:k4023. JIF 30.2.

16. Ness-Jensen E, Gottlieb-Vedi E, Wahlin K, Lagergren J. All-cause and cancer-specific mortality in GORD in a population-based cohort study (the HUNT study). Gut 2018;67:209-15. JIF 19.8.

17. Coleman H, Xie S, Lagergren J. The epidemiology of esophageal adenocarcinoma. Gastroenterology 2018;154:390-405. JIF 17.4.

18. Sverdén E, Agréus L, Dunn JM, Lagergren J. Peptic ulcer disease. BMJ 2019;367:l5495. JIF 30.2.

19. Kauppila J, Tao W, Santoni G, von Euler-Chelpin M, Lynge E, Tryggvadóttir L, Ness-Jensen E, Romundstad P, Pukkala E, Lagergren J. Effects of obesity surgery on overall and disease-specific mortality in a 5-country, population-based study. Gastroenterology 2019;157:119-27.  JIF 17.4.

20. Maret-Ouda J, Markar SR, Lagergren J. Gastroesophageal reflux disease: A review. JAMA 2020;324:2536-47. JIF 45.5. 

Pedagogiska meriter

Docent år 2001 och professor sedan 2006. Numera främst handledning av doktorander och postdoktorala forskare, men också viss handledning av masterstudenter och läkarstuderande. Bedside-undervisning i kliniken och kliniska multidisciplinära konferenser. Lärare vid forskarutbildningskurser. Arrangör av seminarier, workshops och konferenser. Inbjuden föreläsare vid konferenser både nationellt och internationellt.

Utbildning

Läkarexamen 1989

Specialistexamen i kirurgi 1996

Medicine doktorsexamen 1999

 

Akademiska priser och utmärkelser

 • "Hilda och Alfred Erikssons Prize" från Vetenskapsakademien år 2020. 
 • “United European Gastroenterology Research Prize” från United European Gastroenterology Research år 2017.
 • “TP Gunton Research Grant Winner” från British Medical Association år 2017.
 • Invald ledamot i Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet sedan 2017.
 • "Ambassadör" för matstrupscancer för tidningen Lancet 2016-2019.
 • "Skandia Lennart Levis forskningspris" år 2011.
 • Ledare för en forskningsgrup som fick omdömet "Outstanding" (högsta möjliga) vid KIs externa granskning ERA år 2010-2011.
 • Invald medlem i “European Academy of Cancer Sciences” år 2010.
 • "Distinguished Professor Award" år 2009.
 • "Främsta forskarhandledare vid Karolinska" år 2007.
 • "Stora Forskarstipendiet i Kirurgi" år 2004, vilket var första gången det delades ut.
 • "Axel Hirsch pris i cancerforskning" år 2002.
Loading bibliometrics...