Jens Karlsson .jpg

Jens Karlsson

Postdoktor

Jag är postdoktor i Birgitta Henriques-Normark grupp. Förutom forskning inom mikrobiell patogenes deltar jag i undervisning vid MTC och är del av organisationen för KIs infektionsmöte.

Om mig

Jag är ursprungligen från Kalmar och flyttade till Stockholm för att påbörja studier inom det breda fältet av biologi. Jag började med att studera kandidatprogrammet i biomedicin vid Karolinska Institutet och gjorde min kandidatuppsats vid King's College London. Jag fortsatte med att studera masterprogrammet i biomedicin vid Karolinska Institutet. Under tiden då jag gjorde min masteruppsats insåg jag att mikrobiologi var det ämne som jag ville fortsätta att forska inom. Mina doktorandstudier i Edmund Loh's forskningsgrupp innefattade forskning av Hfq- och sRNA-medierad genreglering hos bakterien Neisseria meningitidis.

Forskningsbeskrivning

Mitt nuvarande forskningsintresse inkluderar mikrobiell patogenes hos bakterien Streptococcus pneumoniae och Staphylococcus aureus. Särskilt patogeniska egenskaper av dessa bakterier i förhållande till produktion och utsöndring av membranvesiklar. Membranvesiklar är intressanta partiklar som har studerats mest hos Gram-negativa bakterier. Kännedomen av membranvesiklarnas roll och funktion hos Gram-positiva bakterier är fortfarande begränsad. Mina nuvarande forskningsprojekt inkluderar studier av membranvesiklarnas biogenes, innehållet inom membranvesiklarna, och interaktionen mellan bakteriers membranvesiklar och immunsystemet.

Publikationer

Eichner H, Karlsson J, Spelmink L, Pathak A, Sham LT, Henriques-Normark B, et al. RNA thermosensors facilitate Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenzae immune evasion. PLoS Pathog. 2021;17(4):e1009513.

Karlsson J, Eichner H, Andersson C, Jacobsson S, Loh E. Novel hypercapsulation RNA thermosensor variants in Neisseria meningitidis and their association with invasive meningococcal disease: a genetic and phenotypic investigation and molecular epidemiological study. Lancet Microbe. 2020;1(8):E319-E27.

Karlsson J, Eichner H, Loh E. Invasive meningococcal disease and genome databases. The Lancet Microbe. 2021;2(9):e421-e2.

Spoerry C, Karlsson J, Aschtgen MS, Loh E. Neisseria meningitidis IgA1-specific serine protease exhibits novel cleavage activity against IgG3. Virulence. 2021;12(1):389-403.

Gaudenzi G, Kumbakumba E, Rasti R, Nanjebe D, Reu P, Nyehangane D, Martensson A, Nassejje M, Karlsson J, Mzee J, Nilsson P, Businge S, Loh E, Boum Ii Y, Andersson-Svahn. H, Gantelius J, Mwanga-Amumpaire J, Alfven T. Point-of-Care Approaches for Meningitis Diagnosis in a Low-Resource Setting (Southwestern Uganda): Observational Cohort Study Protocol of the "PI-POC" Trial. JMIR Res Protoc. 2020;9(11):e21430.

Tsikourkitoudi V, Karlsson J, Merkl P, Loh E, Henriques-Normark B, Sotiriou GA. Flame-Made Calcium Phosphate Nanoparticles with High Drug Loading for Delivery of Biologics. Molecules. 2020;25(7).

Pedagogiska meriter

Lärarassistent laboratoriemoment (DSM2.1)

Seminarieledare (DSM2.1, och Immunologi och mikrobiologi)

Utbildning

Filosofie doktor inom medicinsk vetenskap, Karolinska Institutet, 2021-09-24

Masterprogrammet i biomedicin, Karolinska Institutet, 2015-06-04

Kandidatprogrammet i biomedicine, Karolinska Institutet, 2013-08-08