Om mig

Jag är legitimerad sjukgymnast sedan 2007 och har därefter jobbat både inom kommunal regi, hjärt/lungrehabilitering, akutgeriatrik och primärvårdsrehab. Jag blev master i klinisk medicinsk vetenskap 2012. Jag har ett uppdrag som adjungerad klinisk adjunkt på Danderyds Akademiska Vårdcentral sedan 2014. Jag jobbar med interprofessionella studentaktiviteter i första hand samt stöttar handledare och studenter vid behov. 

I min kliniska vardag jobbar jag inom hemrehab i team tillsammans med arbetsterapeuter och dietister i första hand, men med nära samarbete med hemsjukvård och hemtjänst. Jag blev specialistsjukgymnast i äldres hälsa i juni 2020. 

Sedan 1 juli 2020 är jag doktorand vid Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS), avdelningen för Allmänmedicin och primärvård. Jag är avdelningens representant i NVS doktorandråd.

Akademiska priser och utmärkelser

KLOK-priset 2019 (Kliniskt lärande genom organisations- och kompetensutveckling)