Skip to main content

Om mig

Jag arbetar som tf enhetschef för externa relationer och forskningskommunikation vid centrala kommunikationsavdelningen på Karolinska Institutet. Vår enhet arbetar främst mot universitetets externa målgrupper vilket exempelvis inkluderar medierelationer, forskningskommunikation, tidskriften Medicinsk Vetenskap, alumniverksamhet, externa evenemang och varumärket KI.

Loading bibliometrics...