bild_jeanette_sept_2017.jpg

Jeanette Winterling

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag ä docent i omvårdnad och arbetar som chef för Psykoonkologisk mottagning och Uppföljningsmottagningen (mottagning för vuxna som haft cancer i barndomen) på Karolinska Comprehensive Cancer Centre (Tema cancer) på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Jag är tillhör Medicinsk Enhet Huvud, Hals, Lunga och Hud på sjukhuset. Jag är också affilierad till  Yvonne Wengströms forskargrupp på Sektionen för omvårdnad, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet.

Forskningsbeskrivning

Min forskning har genomgående handlat om psykosociala aspekter hos patienter och anhöriga med cancersjukdomar.

Jag disputerade 2007 vid Uppsala Universitet med avhandlingen “Hope and despair - Philosophy of life, expectations and optimism in cancer patients and their spouses". Avhandlingsarbetet handlade dels om livssituation, livsåskådning, optimism och sorg hos patienter med mag- och tarmcancer, och deras anhöriga, i en palliativ fas, samt om cancerpatienters förväntningar på tiden efter att de avslutat en botande behandling.

Jag gjord en postdoc i forsningsprojektet Fex-Can som handlade om att undersöka olika aspekter vid barn, ungdomars och unga vuxnas situation vid och efter cancer, så som livssituation, skolsituation, samt sexualitet och fertilitet.

Aktuella forskningsprojekt som jag är med och driver är:

  • Forskningsprojektet aCent - detta forskningsprojekt driver jag med med Annika Kisch på Hematologen i Lund, Carina Lund Hagelin på Marie Cederskölds högskola och Karin Bergkvist från Sophiahemmets högskola forskningsprojektet aCent. I forskargruppen ingår också två postdoc: Anna O'Sullivan från Marie Cederskölds högskola och Linda Eriksson, Karolinska Institutet. Projektet handlar om patienter och närståendes situation i samband med allogen stamcellstransplantation och om att utveckla, implementera och utvärdera en modell för personcentrerad vård tillsammans med transplantationscentra i Stockholm och Lund. Se mer på   https://www.mchs.se/arkiv/projekt/pfc/acent---en-modell-for-personcentrerad-vard-och-stod.html
  • Nationella donatorstudien - detta forskningsprojekt driver jag med Annika Kisch på Hematologen i Lund och Simon Panke på Hematologen i Uppsala. Det handlar om att undersöka donatorers psykiska välbefinnande vid allogen stamcellstransplantation.
  • Forskningsprojektet PRISM. Vi har översätt och anpassat PRISM (Promoting Resilience in Stress Management) som utvecklats i USA till ett svenskt sammanhang. Målet är nu att testa, implementera och utvärdera när PRISM erbjuds tonåringar och unga vuxna i åldern 16-30 år i Svensk sjukvård. Mer information finns i denna presentation: https://youtu.be/WtDvPlX05Vo. Detta projekt drivs med bla Anna Jervaeus och vår doktorand Anna Möllerstrand. Detta projekt är en del av ett innovationsprojekt som heter MinKod som består av flera andra delar. 

 

Pedagogiska meriter

Är kursansvarig för kursen Rehabilitering inom cancervård, 7,5 hp och även Omvårdnad inom Hematologisk vård, 7,5hp. Är också aktiv inom magisteruppsats kursen i specialistutbildningen för sjuksköterskor inom Onkologi.

Utbildning

Leg sjuksköterska 1997

Steg 1 utbildning i Psykoterapi 2000

Magisterutbildning i Vårdvetenskap 2002

Medicine Doktor i Vårdvetenskap 2007

Docent i Omvårdnad 2023