3s9a4023.jpg

Jeanette Kuhl

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag är hjärtspecialist och docent i kardiologi och disputerade 2006 på en avhandling om betydelsen av tränings effekt på cellulära och molekylära mekanismer som reglerar insulinkänsligheten i skelettmuskel. Min forskning har alltid varit kliniskt inriktad och sedan 2009 inom området typ 2 diabetes och hjärtinfarkt.

Forskningsbeskrivning

Förekomsten av typ 2 diabetes och nedsatt glukostolerans ökar och förekommer hos ca 2/3 av hjärtinfarktpatienter. Hjärtinfarkt är den vanligaste dödsorsaken i Sverige och i en stor del av världen. Min aktuella forskning fokuserar bl.a. på att studera prognos hos hjärtinfarktpatienter med okänd störning i glukosmetabolismen. Förutom att ge oss en uppfattning om hur sekundärpreventiva insatser fungerar kommer forskningen att öka vår förståelse för de patofysiologiska mekanismer som bidrar till ökad kardiovaskulär sjuklighet och dödlighet hos patienter med störd glukosmetabolism, vilket förhoppningsvis kan ligga till grund för förbättrade framtida terapimöjligheter.

Publikationer   https://www.researchgate.net/profile/Jeanette_Kuhl