jannike.jpg

Jannike Nickander

Anknuten till Forskning

Min forskning fokuserar på den patofysiologiska förståelsen av mikrovaskulär dysfunktion genom att undersöka både kardiella och icke-kardiella sjukdomar med unik state-of-the-art hjärtavbildning.

Om mig

Jag är en forskande läkare som fascineras av kvantitativ hjärtavbildning. Jag började läkarprogrammet på Karolinska Institutet 2010, och involverade mig i forskning med kardiovaskulär magnetresonanstomografi under mitt andra år. Det var så kul att jag att jag fortsatte och till slut antogs som doktorand och försvarade min avhandling "Diagnostisk precision och könsskillnader i kvantitativ kardiovaskulär magnetresonanstomografi" 2018, efter läkarexamen 2016. Jag gjorde Forskar-AT på Karolinska Universitetssjukhuset och blev legitimerad läkare i maj 2021. Jag är just nu ST-läkare i Klinisk Fysiologi och arbetar halvtid med forskning på mikrovaskulär dysfunktion och kvinnohjärtat på Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet.