Om mig

Jag har arbetat på Karolinska Institutet sedan 2004. Jag började som projektledare och sedan 2015 är jag chef för Enheten för uppdragsutbildning.

Under 2009 arbetade jag, på uppdrag av dåvarande Utbildningsavdelningen, som projektledare för implementeringen av organisationen för studieavgifter på KI.

Jag är utbildad ämneslärare med erfarenhet från såväl kommunal som privat sektor där jag bland annat arbetat som lärare, projektledare samt bolags- och regionchef. Gemensamt för alla tidigare uppdrag är att dessa har varit inom utbildningssektorn.