Om mig

Min bakgrund är legitimerad optiker och jag disputerade 2015. Jag arbetar som adjunkt vid Karolinska Institutet och då med utbildning av läkarkandidater, ögonsjuksköterskor och optiker. Därtill har jag ett kliniskt och forskningsbaserat samarbete med Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken Stockholm, Danderyds sjukhus, och med Rehabiliteringsmedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping. Har även ett samarbete med Helsingfors universitetssjukhus.

Forskningsbeskrivning

Min forskning avser primärt på vilket sätt synfunktioner påverkas, och hur det kan behandlas, efter förvärvad hjärnskada såsom stroke, trauma, infektioner, mfl diagnoser. På sistone har forskningen även kommit att inkludera synpåverkan vid långvariga resttillstånd efter Covid-19-infektion. Min forskning innefattar kliniska och experimentella studier i kombination med ögonrörelseanalys.

Några publikationer

Vision impairment is common in non-hospitalised patients with post-COVID-19 syndrome. Johansson J, Möller M, Markovic G, Borg K. Clinical and Experimental Optometry. 2023. https://doi.org/10.1080/08164622.2023.2213826

Multiprofessional Neurorehabilitation After COVID-19 Infection Should Include Assessment of Visual Function. Johansson J, Levi R, Jakobsson M, Gunnarsson S, Samuelsson K. Archives of Rehabilitation Research and Clinical Translation. 2022. https://doi.org/10.1016/j.arrct.2022.100184

Methodological aspects of using a wearable eye-tracker to support diagnostic clinical evaluation of prolonged disorders of consciousness. Johansson J, Franzon K, Godbolt A K, Möller M C. Journal of Rehabilitation Medicine. 2021. https://doi.org/10.2340/16501977-2847

Improving Visual Function after Mild Traumatic Brain Injury Using a Vision Therapy Program: Case Reports. Möller M L, Melkas S, Johansson J. Brain Sciences. 2020. https://doi.org/10.3390/brainsci10120947

Vision therapy as part of neurorehabilitation after acquired brain injury - a clinical study in an outpatient setting. Johansson J, Berthold Lindstedt M, Borg K. Brain injury. 2020:1-8.

Vision-related symptoms after acquired brain injury: Association with mental fatigue, anxiety and depression. Lindstedt MB, Johansson J, Ygge J, Borg K. Journal of rehabilitation medicine. 2019.

An observational study of trait and state fatigue, and their relation to cognitive fatigability and saccade performance. Moller MC, Johansson J, Matuseviciene G, Pansell T, Deboussard CN. Concussion. 2019; 4(2)

Vision-related symptoms after acquired brain injury: Association with mental fatigue, anxiety and depression. Berthold-Lindstedt M, Johansson J, Ygge J, Borg K. Journal of Rehabilitation Medicine. 2019; 51

Restoring visual capacity after stroke using an intense officebased vision therapy program: Three case reports. Axelsson I, Holmblad A, Johansson J. Clinical Case Reports. 2019;7

Longitudinal changes in oculomotor function in young adults with mild traumatic brain injury in Sweden: an exploratory prospective observational study. Matuseviciene G, Johansson J, Moller M, Godbolt AK, Pansell T, Deboussard CN. BMJ Open. 2018;8(2)

Utbildning

2015 Doktorsexamen med avhandlingen Investigations of binocularity and reading performance in healthy subjects and patients with mild traumatic brain injury

2010 Magisterexamen i klinisk optometri

2007 Optikerexamen