Profile picture

Isabelle Hernandez

Doktorand

Forskningsbeskrivning

Arbetstider och återhämtning under Covid 19 pandemin: Går det att skapa hållbara arbetsvillkor inom sjukvården under extrema arbetsförhållanden? (Finansieras av AFA) https://ki.se/cns/arbetstider-och-aterhamtning-under-covid-19-pandemin-gar-det-att-skapa-hallbara-arbetsvillkor

Covid-19 pandemin har tryck på sjukvården med följder som exempelvis långa arbetstider, övertid och bristande återhämtning bland personalen. Återhämtning kan ses som en nyckelfaktor för att förebygga ohälsa vid upprepad exponering för stressorer. Återhämtning spelar även  roll i utvecklandet av trötthet, som i sig kan påverka prestationsförmågan och därmed även säkerhet i arbetet. I min avhandling undersöker jag dels hur Covid-19-pandemin har påverkat arbetstider och återhämtning inom sjukvården, samt vilka implikationer dessa kan har för hälsa och säkerhet. Jag undersöker även hur olika verksamheter på ledningsnivå har arbetat med frågor kring arbetstider och återhämtning under pandemin.