Skip to main content
Coordinator KI EIT Health

Coordinator KI EIT Health

Inger Lundqvist

Projektledare

Coordinator KI EIT Health

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

EIT Health

EIT Health är ett europeiskt nätverk där akademi, industri och publika aktörer arbetar tillsammans för att möte de utmaningar den demografiska förändringen medför.

Ansvarsområde

Tillsammans med KI:s forskare tar vi operativa och strategiska initiativ till nya projekt inom utbildning, innovation och affärsutveckling till nytta för hälso- och sjukvården.

 

Loading bibliometrics...