Om mig

Jag samordnar strategiska forskarutbildningsfrågor inkluderande kvalitetsutvecklande arbete av forskarutbildningen. Jag rådgör i doktorand-handledarärenden som är i behov av centralt stöd.

Akademiska priser och utmärkelser

https://nyheter.ki.se/central-studierektor-for-forskarutbildning-erhaller-studentkarens-utmarkelse-master-2020

Loading bibliometrics...