Om mig

Jag samordnar strategiska forskarutbildningsfrågor inkluderande kvalitetsutvecklande arbete av forskarutbildningen. Jag rådgör i doktorand-handledarärenden som är i behov av centralt stöd.

Akademiska priser och utmärkelser

https://medicinskaforeningen.se/master-2020/