Skip to main content
ing-mari_dohrn_2015_hogupplost.jpg

Ing-Mari Dohrn

Postdoktor

Om mig

Jag är medicine doktor i fysioterapi och försvarade min avhandling 2015. För närvarande har jag en postdoc tjänst på Aging Research Center (ARC) som SFO-V fellow. Jag är legitimerad sjukgymnast sedan 1988 och har min kliniska bakgrund inom primärvården. Jag har även arbetat med införande och spridning av Fysisk aktivitet på recept - FaR i Stockholm läns landsting, varit kursansvarig för Forskarskolan i allmänmedicin KI/SLL, samt haft en postdoc tjänst på sektionen för fysioterapi. 2018 spenderade jag tre månader på University of Queensland som gästande postdoc.

Forskningsbeskrivning

Min forskning har huvudfokus på samband mellan fysisk aktivitet och hälsa, samt objektiv mätning av fysisk aktivitet. Jag har fått finansiering från Strategiska forskningsområdet vårdvetenskap (SFO-V) 2018-2019 för framstående juniora forskare med ledarskapspotential. Som SFO-V fellow studerar jag objektivt mätt stillasittande och samband med kognitiv funktion hos ca 650 äldre män och kvinnor i Swedish National study on Aging and Care in Kungsholmen (SNAC-K).

Det övergripande syftet med min avhandling var att undersöka faktorer av betydelse för fysisk aktivitet hos äldre personer med benskörhet, samt att utvärdera om ett utmanande balanstränings-program med successivt stegrande svårighetsgrad och övningar där man gör flera saker samtidigt — dual- och multi-tasking — hade effekt på objektivt mätt fysisk aktivitet och hälsorelaterad livskvalitet. Jag är fortsatt engagerad i implementeringen av balansträningsprogrammet som affilierad till professor Agneta Ståhles forskargrupp.

Mitt tidigare postdocprojekt i professor Maria Hagströmers forskargrupp var en 15-årsuppföljning av objektivt mätt stillasittande och fysisk aktivitet hos 850 svenskar (ABC-studien), och sambanden med dödlighet och insjuknande i kroniska sjukdomar.

Additional publications:

Dohrn IM. (Red.). (2018) Fysisk aktivitet som medicin – en praktisk handbok utifrån FYSS. Stockholm: SISU Idrottsböcker. ISBN:978-91-7727-035-5

Dohrn IM. Sport prescription in Sweden, an effective tool? Sport et Santé en Europe/Sport and Health in Europe, Sport & Citizenship, Sept 2014.

Dohrn IM. (2013) Sjukgymnastens perspektiv på stillasittande. I Ekblom Bak E (Red.), Långvarigt stillasittande - en hälsofara i tiden. Lund: Studentlitteratur. ISBN:978-91-4407-805-2

Dohrn IM, Lundin M, Nilsson-Wikmar L. Sjukgymnastiskt vårdprogram för gravida med rygg/bäckensmärta - en pilotstudie. Nordisk Fysioterapi 2002;6(1):35-40

Pedagogiska meriter

Min ämneskompetens ligger inom områdena fysisk aktivitet, stillasittande och hälsa, äldre, samt FYSS/FaR. Jag undervisar bland annat på den fristående kursen ”Fysisk aktivitet som prevention”, uppdragsutbildningen ”Att arbeta med sjukdomsförebyggande metoder”, på Fysioterapiprogrammet och Läkarprogrammet, samt på forskarskolan i allmänmedicin KI/SLL och forskarutbildningskursen “Measurement of physical activity using objective methods” på KI. 

Utbildning

2015  Medicine doktorsexamen, Karolinska Institutet 

  • Avhandlingens titel: Physical activity and health-related quality of life in older adults with osteoporosis. Handledare: Professor Agneta Ståhle, docent Maria Hagströmer och professor Mai-Lis Hellenius.

2008  Magisterexamen i sjukgymnastik, Karolinska Institutet

1988  Sjukgymnastexamen, Karolinska Institutet

Loading bibliometrics...