Om mig

- Adjunkt på Enheten för logopedi. 

- Disputerade 17 november 2022 med avhandlingen Stuttering in young females and males. Avhandlingen finns att ladda ner här

- Klinisk anställning som logoped på Logopedkliniken, VO Neurologi, Danderyds sjukhus.

 

Forskningsområden

Dold stamning hos kvinnor och män

Könsfördelning bland förskolebarn som stammar som får tillgång till logopedisk behandling

Metoder för att mäta olika aspekter av svårighetsgrad av stamning

 

Pedagogiska meriter

Jag deltar i undervisningen på logopedprogrammet vid Karolinska Institutet inom området talflytstörningar sedan 2008. I min undervisning ingår kunskap om orsaker och förekomst av störningar i talets flyt hos barn och vuxna, diagnostik och vilka behandlingsmetoder som finns. Jag har också ett pågående undervisningsuppdrag inom området talflytstörningar på logopedprogrammet vid Åbo Akademi i Finland. 

Utbildning

Logopedexamen från Karolinska Institutet år 2003

Masterexamen i logopedi vid Karolinska Institutet år 2015

Disputerade vid Karolinska Institutet år 2022