Om mig

Utbildning: Doctor of Chiropractic från the Anglo-European College of Chiropractic, England
Klinisk erfarenhet: Leg kiropraktor sedan 1990.

Nationalitet: Norsk

Forskningsbeskrivning

Mitt forskningsområde är ländryggssmärta och manuell behandling. I forskargruppen har vi undersökt förloppet och förebyggandet av återkommande och långvarig smärta, och studerar vilka neurologiska effekter som ligger bakom effekten av manuell behandling. Utmärkande för min forskning är att jag använder mig av mina kollegor i hela Sverige, de utgör et nätverk (Practice-Based Research Network) som hjälper till med datainsamling ute i verkligheten.

Mitt doktorandprojekt kunde, tack vare frekventa mätpunkter över tid (insamlad med veckovisa SMS), studera i detalj hur smärtan utvecklas över tid. Det kliniska förloppet användes som grund för att identifiera subgrupper bland patienterna.

Mitt post-doc projekt undersökte preventiva insatser för återkommande och långvarig ländryggssmärta. Två existerande strategier för ett förebyggande omhändertagande undersöktes för att beräkna effekt och kostnadseffektivitet.

De projekt jag är engagerat i nu, är

1: BACE (BAck Complaints in Elders), vilket är en internationell studie som undersöker förloppet av ländryggssmärta för patienter över 55 år. https://www.researchgate.net/publication/327868142_Back_Complaints_in_E…

2: Back-UP, som är ett Horizon2020-projekt. Målet med projektet är att ta fram ett kliniskt verktyg för att förbättra omhändertagandet av ryggpatienter i Europa. Verktyget ska säkra att patienterna får evidensbaserad vård, minska användandet av onödiga insatser och öka självbestämmande för patienten. http://backup-project.eu/

3:SPARC (Spinal Pain and Autonomic Responses to Chiropractic care). I denna randomiserade studien undersöker vi hjärtfrekvensvariabilitet och smart-respons i samband med kiropraktisk behandling av patienter med kronisk nacksmärta.

Utbildning

Doctor of Chiropractic från the Anglo-European College of Chiropractic, England 1990

PhD från Karolinska Institutet, 2011.

Akademiska priser och utmärkelser

2017: Jean Robert Research Prize, European Chiropractors’ Union

2010: Jean Robert Junior Research Prize (the European Academic Chiropractic Research Council).