Skip to main content
Picture showing Helena Tinnerholm LJungberg

Helena Tinnerholm Ljungberg

Postdoktor

Om mig

Jag arbetar sedan april 2020 som postdoktor vid enheten.

Jag disputerade i Statsvetenskap vi Stockholms universitet i december 2015, och arbetade därefter som postdoktor vid institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet, under perioden 2017-2019. Min forskning genomfördes inom ramarna för forskningsprogrammet "Medicin i livets gränsområden". Sedan hösten 2019 arbetar jag även som universitetslektor i genusvetenskap på Stockholms universitet. Mina forskningsintressen är breda och tvärvetenskapliga men fokus ligger framför allt på skärningspunkten mellan hälsa, medicinsk forskning och utveckling och politik ur ett genusperspektiv.

Forskningsbeskrivning

Publikationer i urval:

Från medicinskt avfall till rättighetsinnehavare: Framväxten av värdekonflikter kring aborterade foster i Sverige Jülich, S, Tinnerholm Ljungberg, H Tidskrift för genusvetenskap 2019;40 (3-4), 29-50.

The trouble of sex: Sex-determination, prenatal diagnosis and politics Linden, L. Tinnerholm Ljungberg, H. Kvinder, Køn og Forskning, 2018; 27 (1) 33-45

Omöjliga familjen. Ideologi och fantasi i svensk reproduktionspolitik Tinnerholm Ljungberg, H. Diss. Stockholms universitet 2015.

Politik och fantasi i svensk reproduktionspolitik Tinnerholm Ljungberg, H. Kvinder, Køn og Forskning 2014;14 (1-2)

Utbildning

Filosofie doktor i Statsvetenskap 2015, Stockholms universitet.

Magisterstudier i statsvetenskap med inriktning mot politik och kön, 2006-2007, Stockholms universitet

Loading bibliometrics...