Helle Kieler

Helle Kieler

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag är professor i läkemedelsepidemiologi, specialist och docent i obstetrik och gynekologi och är sedan 2006 centrumchef vid Centrum för Läkemedelsepidemiologi (CPE). Mina forskningsintressen är inom läkemedelsepidemiologi och reproduktiv epidemiologi, speciellt kombinationen av de två. Jag har författat mer än 100 vetenskapliga artiklar som är publicerade i internationella medicinska tidskrifter. Innan min nuvarande position arbetade jag som överläkare vid kvinnokliniken på Akademiska sjukhuset och som klinisk epidemiolog vid Läkemedelsverket. Jag är vetenskapligt råd i läkemedelsepidemiologi och statistik vid Socialstyrelsen och styrelseledamot, tillika ordförande i Nordic Pharmacoepidemiological Network (NorPEN). På min lediga tid seglar jag och åker skidor.