Skip to main content

Om mig

Senior Forskare och forskargruppsledare för Signalvägar för proteinnedbrytning, på Institutionen för fysiologi och farmakologi.  

Forskningsbeskrivning

Mer info finns under Engelska sidorna

Loading bibliometrics...