Om mig

Jag har arbetat vid enheten sedan våren 2020, först som postdoktor och nu som biträdande lektor. Jag är bland annat projektledare för utvärderingsprojektet Future work och arbetar även i projektet Genusperspektiv på unga vuxnas sjukskrivningar. Mina forskningsintressen är genusperspektiv på sjukskrivning och arbetsåtergång efter psykisk ohälsa. 

Under slutet av 2023 påbörjar jag tillsammans med kollegor arbetet med det treåriga forskningsprojektet Personlig assistent – ett utmanande yrke? Personliga assistenters och arbetsgivares erfarenheter av underlättande och hindrande faktorer för återgång i arbete efter sjukskrivning p.g.a. psykisk ohälsa, finansierat av Forte i samarbete med Försäkringskassan. 

Jag disputerade i Statsvetenskap vid Stockholms universitet i december 2015, och arbetade därefter som postdoktor vid institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet, under perioden 2017-2019. Min forskning genomfördes inom ramarna för forskningsprogrammet "Medicin i livets gränsområden". Under hösten 2019 och våren 2020 arbetade jag även som universitetslektor i genusvetenskap på Stockholms universitet. Mina forskningsintressen är breda och tvärvetenskapliga men fokus ligger framför allt på skärningspunkten mellan hälsa, medicinsk forskning och utveckling och politik ur ett genusperspektiv.

Forskningsbeskrivning

Publikationer i urval:

Tinnerholm Ljungberg H, Olsson C, Jensen I, Nybergh L, Björk Brämberg E (2023) Managers’ experience of causes and prevention of sick leave among young employees with Common Mental Disorders (CMDs)–A qualitative interview study with a gender perspective. PLOS ONE 18(9): e0292109. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0292109

Olsson C, Tinnerholm Ljungberg H, Björk Brämberg E, Nybergh L, Jensen I (2023) A gender perspective on perceived causes of sick leave due to common mental disorders among young Swedish employees: A qualitative interview study. PLoS ONE 18(9): e0291551. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0291551

Wallberg M, Tinnerholm Ljungberg H, Björk Brämberg E, Nybergh L, Jensen I, Olsson C (2023) Hindering and enabling factors for young employees with common mental disorder to remain at or return to work affected by the Covid-19 pandemic – a qualitative interview study with young employees and managers. PLoS ONE 18(6): e0286819. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0286819

Exploring reasons for sick leave due to common mental disorders from the perspective of employees and managers – what has gender got to do with it? Holmlund LTinnerholm Ljungberg H, Bültmann U, Holmgren K, Björk Brämberg E.  International journal of qualitative studies on health and well-being17(1), 2054081.

Framtidens arbetsplats – Chefers upplevelse av omställningen till hybridarbete. Rapport 1 från projektet Future work. Wallberg, M., Tinnerholm Ljungberg, H., Aboagye, E., Bergström, G., Björklund, C., Kwak, L., Toivanen, S. & Jensen, I.Enheten för interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa. Institutet för miljömedicin. Karolinska Institutet. November 2022. 

Arbetsmiljö och produktivitet inom akademin. En fördjupad analys av den organisatoriska och sociala arbetsmiljöns och tidsallokeringens betydelse för forskares prestation. Rapport 2. Jensen I., Björklund C., Mattson Molnar M., Tinnerholm Ljungberg H., Aboagye E., Bodin L. Enheten för interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa. Institutet för miljömedicin. Karolinska Institutet. april 2021. S

How Ethics Travels: The International Development of Research Ethics Committees in the Late Twentieth Century, Jacobs, N., & Tinnerholm Ljungberg, H., European Journal for the History of Medicine and Health,78(2) (2021): 257-265. doi: https://doi.org/10.1163/26667711-20210001

Fetal and animal research in Sweden : The construction of viable lives in regulatory policy debates, 1970–1980. Svärd, P.-A., & Tinnerholm Ljungberg, H. (2021).Studies in History and Philosophy of Science, 89, 248–256. 

A gender perspective on sick leave among young adults - barriers and resources for return to work as experienced by young employees and managers: a protocol for a qualitative study. Olsson, C., Tinnerholm Ljungberg, H., Björk Brämberg, E., Jensen, I., Nybergh, L., International Journal of Qualitative Methods (2021) 20:1–9.

Regulating Research: The Origins and Institutionalization of Research Ethics Committees in Sweden, Tinnerholm Ljungberg, H., European Journal for the History of Medicine and Health (published online ahead of print 2021). doi: https://doi.org/10.1163/26667711-bja10006

Från medicinskt avfall till rättighetsinnehavare: Framväxten av värdekonflikter kring aborterade foster i Sverige Jülich, S, Tinnerholm Ljungberg, H, Tidskrift för genusvetenskap 2019;40 (3-4), 29-50.

The trouble of sex: Sex-determination, prenatal diagnosis and politics Linden, L. Tinnerholm Ljungberg, H. Kvinder, Køn og Forskning, 2018; 27 (1) 33-45

Omöjliga familjen. Ideologi och fantasi i svensk reproduktionspolitik Tinnerholm Ljungberg, H. Diss. Stockholms universitet 2015.

Politik och fantasi i svensk reproduktionspolitik Tinnerholm Ljungberg, H. Kvinder, Køn og Forskning 2014;14 (1-2)

Utbildning

Filosofie doktor i Statsvetenskap 2015, Stockholms universitet.

Magisterstudier i statsvetenskap med inriktning mot politik och kön, 2006-2007, Stockholms universitet