Om mig

Jag arbetar sedan april 2020 som postdoktor vid enheten. Jag är bland annat projektledare för utvärderingsprojektet Future work och arbetar även i projektet Genusperspektiv på unga vuxnas sjukskrivningar. Mina forskningsintressen är genusperspektiv på sjukskrivning och arbetsåtergång efter psykisk ohälsa. 

Jag disputerade i Statsvetenskap vid Stockholms universitet i december 2015, och arbetade därefter som postdoktor vid institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet, under perioden 2017-2019 och är nu affilierad forskare där. Min forskning genomfördes inom ramarna för forskningsprogrammet "Medicin i livets gränsområden". Under hösten 2019 och våren 20202 arbetade jag även som universitetslektor i genusvetenskap på Stockholms universitet. Mina forskningsintressen är breda och tvärvetenskapliga men fokus ligger framför allt på skärningspunkten mellan hälsa, medicinsk forskning och utveckling och politik ur ett genusperspektiv.

Forskningsbeskrivning

Publikationer i urval:

Exploring reasons for sick leave due to common mental disorders from the perspective of employees and managers – what has gender got to do with it? Holmlund LTinnerholm Ljungberg H, Bültmann U, Holmgren K, Björk Brämberg E.  International journal of qualitative studies on health and well-being17(1), 2054081.

How Ethics Travels: The International Development of Research Ethics Committees in the Late Twentieth Century, Jacobs, N., & Tinnerholm Ljungberg, H., European Journal for the History of Medicine and Health,78(2) (2021): 257-265. doi: https://doi.org/10.1163/26667711-20210001

Fetal and animal research in Sweden : The construction of viable lives in regulatory policy debates, 1970–1980. Svärd, P.-A., & Tinnerholm Ljungberg, H. (2021).Studies in History and Philosophy of Science, 89, 248–256. 

A gender perspective on sick leave among young adults - barriers and resources for return to work as experienced by young employees and managers: a protocol for a qualitative study. Olsson, C., Tinnerholm Ljungberg, H., Björk Brämberg, E., Jensen, I., Nybergh, L., International Journal of Qualitative Methods (2021) 20:1–9.

Regulating Research: The Origins and Institutionalization of Research Ethics Committees in Sweden, Tinnerholm Ljungberg, H., European Journal for the History of Medicine and Health (published online ahead of print 2021). doi: https://doi.org/10.1163/26667711-bja10006

Från medicinskt avfall till rättighetsinnehavare: Framväxten av värdekonflikter kring aborterade foster i Sverige Jülich, S, Tinnerholm Ljungberg, H, Tidskrift för genusvetenskap 2019;40 (3-4), 29-50.

The trouble of sex: Sex-determination, prenatal diagnosis and politics Linden, L. Tinnerholm Ljungberg, H. Kvinder, Køn og Forskning, 2018; 27 (1) 33-45

Omöjliga familjen. Ideologi och fantasi i svensk reproduktionspolitik Tinnerholm Ljungberg, H. Diss. Stockholms universitet 2015.

Politik och fantasi i svensk reproduktionspolitik Tinnerholm Ljungberg, H. Kvinder, Køn og Forskning 2014;14 (1-2)

Utbildning

Filosofie doktor i Statsvetenskap 2015, Stockholms universitet.

Magisterstudier i statsvetenskap med inriktning mot politik och kön, 2006-2007, Stockholms universitet