Om mig

Jag är leg läkare och specialist i allmänmedicin. Jag har arbetat kliniskt som allmänläkare i Stockholm under cirka 20 år men har idag min landstingsdel av lektoratet på Akademiskt Primärvårdscentrum. Jag har sedan 2013 ett lektorat i allmänmedicin på NVS KI sektionen för allmänmedicin och primärvård där jag är sektionschef.

Jag har arbetat med framför allt grundutbildning läkarprogrammet sedan 2006 då jag blev kursledare för Doktorsskolan, kursen i professionell utveckling på dåvarande läkarprogrammet. Sedan 2008 är jag ordförande i primärvårdskollegiet och ansvarar för primärvårdsstrimman på läkarprogrammet. Jag är även ordförande i läkarprogrammets studiesociala kommitté och deltar som ledamot i flera andra sammanhang, bl a i Utbildningsnämnden på NVS där jag ansvarar för etikgruppen i utbildningsfrågor. På läkarprogrammet intresserar jag mig särskilt för interprofessionellt lärande och är läkarprogrammets IPE promotor.

Ledamot av Kis Pedagogiska Akademi.

Forskningsbeskrivning

Fokus för min forskning har varit klinisk forskning inom osteoporos. Jag intresserar mig för hur man kan förbättra identifiering av högriskindivider för benskörhetsfrakturer och frailty. Genom mitt intresse för utbildning har jag även intresserat mig för hur vi kan förbättra lärandet i den kliniska lärandemiljön speciellt i primärvården genom t ex virtuella patienter och hur vi kan utvärdera den kliniska lärandemiljön samt hur de olika professionernas studenter kan samverka interprofessionellt.

Jag har handlett en doktorand fram till disputation och är huvudhandledare i fem pågående avhandlingsarbeten varav två är pedagogiska projekt. Bihandledare åt en doktorand i ett pedagogiskt projekt. Doktoranderna representerar olika vårdprofessioner; läkare, tandläkare, sjuksköterska och fysioterapeut.

Handlett även cirka 25 läkarstudenter i deras examensarbeten på läkarprogrammet.

Utbildning

1984 Läkarexamen KI

1987 Legitimerad läkare

1995 Specialist i allmänmedicin

2005 Licentiatexamen KI

2007 Med Dr KI med avhandlingen ”Osteoporosis in Elderly Women in Primary Health Care” med Prof Lars-Erik Strender som huvudhandledare och Med Dr Maria Sääf som bihandledare.

2015 Master i medicinsk pedagogik KI

2017 Docent i allmänmedicin KI