Profilbild på Helena Hervius Askling, en kvinna med kort hår och svart tröja.

Helena Hervius Askling

Anknuten till Undervisning/handledning

Specialistläkare och docent i infektionssjukdomar med särskild expertis inom vaccinområdet.

Om mig

Specialistläkare och docent i infektionssjukdomar med särskild expertis inom vaccinområdet. Kursledare och grundare av Vaccinering i praktiken, en tvåveckors kurs i vaccinologi för läkare och sjuksköterskor https://utbildning.ki.se/uppdragsutbildning/kursutbud/vaccinering-i-pra…. Jag har uppdrag som ordförande för expertgruppen för vaccinationer, Region Stockholms läkemedelskommittée, leder Svenska Infektionsläkarföreningens vaccingrupp och är expertkoordinator inom infektionssjukdomar och vaccinberedskap på Centrum för hälsokriser

Forskningsbeskrivning

Kliniska vaccinstudier och registerbaserad forskning. Vaccinimmunogenicitet och effekt i olika subpopulationer; immunsupprimerade, gravida, äldre, obesitas. TBE och TBE-vaccin är av särskilt intresse inklusive implementering, hälsoekonomi och vaccinationsgenombrott.   

Pedagogiska meriter

Course Leader and Founder. Vaccinology in practice for Medical Doctors and nurses. Annual, two week course (3 hp). https://utbildning.ki.se/course-syllabus/9K2010/25434

Utbildning

2015 Advanced Course of Vaccinology https://www.advac.org/